Εκπαιδευτική Πρόταση με Arduino Grove - Διερευνητική Μάθηση

Ο προγραμματισμός και η χρήση αυτοματισμών στην τάξη γίνεται απλός με τη χρήση των συνδέσεων grove. Απλά συνδέστε τους αισθητήρες και τα λοιπά περιφερειακά που απαιτεί το project και ξεκινήστε να προγραμματίζετε!

Εκπαιδευτική Πρόταση με Arduino Grove - Διερευνητική Μάθηση

Οι συνδέσεις των αισθητήρων και των κινητήρων γίνονται πάνω σε μια ασπίδα grove η οποία εφαρμόζει άψογα στο Arduino Uno και δεν απαιτεί καμία επιπλέον τροφοδοσία. Αλλάξτε τα περιφερειακά σας όσο συχνά θέλετε, εύκολα και γρήγορα, χωρίς να ανησυχείτε για βραχυκυκλώματα και αστοχίες υλικού!

Εκπαιδευτική Πρόταση με Arduino Grove - Διερευνητική Μάθηση

Η δυνατότητα προγραμματισμού της πλατφόρμας Grove με το Scratch, δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν αρχές προγραμματισμού σε ένα οικείο περιβάλλον, με το οποίο τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή στη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Εκπαιδευτική Πρόταση με Arduino Grove - Διερευνητική Μάθηση

Αξιοποιήστε τη διδακτική ώρα χωρίς να χάνετε χρόνο με τη σύνδεση καλωδίων, αντιστάσεων και λοιπών περιφερειακών στο breadboard και μειώστε το χρόνο της υλοποίησης και εκσφαλμάτωσης που αφορά στο υλικό!

Ο πιο γρήγορος τρόπος ενσωμάτωσης της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο μάθημα της Πληροφορικής!

Προϊόντα