Εργαστήρια Δεξιοτήτων - CSI - Forensic Science Investigation

Με το εκπαιδευτικό πακέτο, η επιστήμη της Εγκληματολογίας C.S.I. οι μαθητές θα δουλέψουν όπως και οι σύγχρονοι ερευνητές στα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα μάθουν τις βασικές αρχές της εγκληματολογικής έρευνας που στηρίζονται κυρίως στις επιστήμες της Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.

Θα κληθούν να ερευνήσουν υποθέσεις μυστηρίου χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από εργαλεία και τεχνικές της εγκληματολογίας όπως συλλογή και ανάλυση ινών, τριχών, συλλογή και ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων, ανάλυση ομάδων αίματος κ. ά.

Κατά την πορεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να συνεργαστούν άψογα ώστε να συλλέξουν τα στοιχεία και να τα αναλύσουν, ώστε να καταφέρουν να λύσουν το μυστήριο!

Εργαστήρια Δεξιοτήτων - CSI - Forensic Science Investigation
Εργαστήρια Δεξιοτήτων - CSI - Forensic Science Investigation

Με τις δραστηριότητες αυτού του πακέτου, οι μαθητές:

  • Γνωρίζουν τα σύγχρονα επαγγέλματα του χημικού αναλυτή και του βιολόγου
  • Αναπτύσσουν την φαντασία τους
  • Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά
  • Αναπτύσσουν νοητικές, κοινωνικές και οργανωτικές δεξιότητες
  • Αποκτούν κίνητρο για μάθηση θετικών επιστημών όπως χημεία, βιολογία, φυσική καθώς πρόκειται για ένα διαθεματικό πακέτο
  • Υιοθετούν τον ρόλο του ερευνητή-αναλυτή και αναπαριστούν βιωματικά τα συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Με τις δραστηριότητες του πακέτου, οι μαθητές συλλέγουν στοιχεία, τα ομαδοποιούν και τα επεξεργάζονται με τρόπο ώστε να μην τα αλλοιώσουν. Αναλύουν τα στοιχεία και εξάγουν συμπεράσματα. Συνεργάζονται με σκοπό να λύσουν τα μυστήρια, χρησιμοποιώντας γνωστές μεθόδους ανάλυσης.

Διδακτικοί στόχοι

  • Το πακέτο της επιστήμης της εγκληματολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο γυμνάσιο στα πλαίσια του προγράμματος “Εργαστήρια Δεξιοτήτων”, με σκοπό την επαφή των μαθητών με τα επαγγέλματα του χημικού αναλυτή και του βιολόγου.
  • Αναπτύσσουν κριτική και αναλυτική σκέψη και την ικανότητα να εξάγουν σωστά συμπεράσματα.
  • Αποκτούν συνεργατικό πνεύμα και κοινωνικές δεξιότητες