Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δημοτικού

Στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού, για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δημοτικού, έχουν υπολογιστεί:

Για την Α’ και Β’ Τάξη: 3 ώρες την εβδομάδα
Για την Γ’ και Δ’ Τάξη: 2 ώρες την εβδομάδα
Για την Ε’ και Στ’ Τάξη: 1 ώρες την εβδομάδα

Για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού προτείνουμε

Για Α' Δημοτικού, Build It

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δημοτικού

Για Β' Δημοτικού, Move It

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δημοτικού

Για Γ' Δημοτικού, Power It

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δημοτικού

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δημοτικού με χρήση TechCard.
Στοχεύει στην Ανάπτυξη κατασκευαστικών, χειριστικών, νοητικών, οργανωτικών δεξιοτήτων, προωθώντας ταυτόχρονα την συνεργατική μάθηση

Για Γ' και Δ' Δημοτικού προτείνουμε

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δημοτικού

Χρησιμοποιείστε τα δομικά υλικά των πακέτων Αιολικής Ενέργειας και Ηλιακής Ενέργειας και κατασκευάστε ανεμογεννήτριες, ηλιακά αυτοκίνητα με φωτοβολταϊκά, κ.α. Οι μαθητές θα κατανοήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πρακτική τους χρήση στην καθημερινότητα.

Για Ε' και Στ' Δημοτικού προτείνουμε

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δημοτικού

Καινοτόμες τεχνολογίες. Οι μαθητές θα μάθουν να κατασκευάζουν αυτοματισμούς, συσκευές ελέγχου και πιο σύνθετες ρομποτικές διατάξεις χρησιμοποιώντας τον μικροελεγκτή Micro:bit και διάφορα περιφερειακά όπως αισθητήρες και σερβομηχανισμούς. Μπορεί να προγραμματιστεί μέσα από το γραφικό περιβάλλον Scratch,  MakeCode της Microsoft ενώ είναι συμβατή και με MicroPython για όσους νιώθουν πιο εξοικειωμένοι να προγραμματίζουν σε τερματικό.

Για Ε' και Στ' Δημοτικού προτείνουμε

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δημοτικού

Για την Ε’ και Στ’ επίσης και ακολουθώντας πάντα το σχολικό πρόγραμμα, για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών, προτείνουμε τα Εκπαιδευτικά Πακέτα Τάξης όπου είναι χωρισμένα ανά θεματική ή θεματικές ενότητες.