Γέφυρα Wheatstone με χορδή


25,90 32,12 με ΦΠΑ

Qty:
Compare
SKU: 502306. Κατηγορία:

Γέφυρα Wheatstone.

Μήκος 1 μέτρο.

Γενική περιγραφή γέφυρας Wheatstone:

Η γέφυρα Wheatstone είναι ηλεκτρικό κύκλωμα σταθερού ρεύματος το οποίο χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για τη μέτρηση μιας άγνωστης αντίστασης κυκλώματος κατόπιν συγκρίσεως με μια γνωστή πρότυπη αντίσταση. Σήμερα, δε χρησιμοποιείται παρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς τη θέση της έχουν πάρει τα ψηφιακά πολύμετρα (και πιο συγκεκριμένα τα ψηφιακά ωμόμετρα).

Πιο συγκεκριμένα στη γέφυρα Wheatstone με χορδή, η άγνωστη αντίσταση δίνεται από τη σχέση: Rx = R (l1/l2)

Στη θέση του αντιστάτη R χρησιμοποιούμε μια βοηθητική αντίσταση της οποίας η τιμή είναι γνωστή.

Ο πιο πάνω τύπος ισχύει όταν η ένδειξη του γαλβανόμετρου είναι μηδέν, οπότε έχουμε ισοζυγισμό.

Μπορούμε δηλαδή να υπολογίσουμε την αντίσταση Rx αν μετρήσουμε τα μήκη l1 και l2 και αντικαταστήσουμε στον πιο πάνω τύπο.