Διχρωμικό Κάλιο 1kg


Διχρωμικό Κάλιο 1kg
K2Cr2O7


32,40 40,18 με ΦΠΑ

Qty:

Διχρωμικό Κάλιο 1kg
K2Cr2O7


Compare

Διχρωμικό Κάλιο 1kg

Διχρωμικό κάλιο (K2Cr2O7)[8] Cr3+ Cr2O72- + 14H+ + 6e → 2Cr3+ + 7H2O