Νιτρικό Ασβέστιο 250gr


9,30 11,53 με ΦΠΑ

Qty:
Compare

Νιτρικό Ασβέστιο 250gr

Το νιτρικό ασβέστιο ή νιτροασβεστίτης είναι ένα άχρωμο, ανόργανο άλας με χημικό τύπο Ca(NO3)2.4H2O. Είναι ευδιάλυτο στο νερό και έχει θερμοκρασία κρυστάλλωσης 42,7 °C. Η άνυδρη μορφή του άλατος αυτού, κρυσταλλώνεται σε θερμοκρασίες ανώτερες από 51,1 °C. Η πυκνότητά του είναι 2,36 g/m3. Επειδή είναι πολύ υγροσκοπικό πρέπει να φυλάγεται σε πολύ ξηρό μέρος χωρίς υγρασία. Η διαλυτότητα του άνυδρου άλατος στο νερό είναι 127 στα 100ml, σε 20 °C. Το νιτρικό ασβέστιο παρασκευάζεται από τον ασβεστόλιθο με κατεργασία με αραιό νιτρικό οξύ. Σχηματίζεται επίσης κατά την απορρόφηση οξειδίου του αζώτου από ασβεστοπολτό.

Το νιτρικό ασβέστιο χρησιμοποιείται στην γεωργία σαν λίπασμα και παράγεται σε κοκκώδη μορφή. Τα εμπορικά προϊόντα περιέχουν περισσότερο από 15,5% άζωτο και επιπλέον 4 – 7% νιτρικό αμμώνιο, που προστίθεται κατά την παραγωγή για να ελαττώσει την υγροσκοπικότητα του λιπάσματος. Η περιεκτικότητα του λιπάσματος σε υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15%. Το νιτρικό ασβέστιο εφαρμόζεται στο έδαφος για όλες τις καλλιέργειες, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε όξινα εδάφη, ιδιαίτερα για την προσθήκη λιπάσματος την άνοιξη σε καλλιέργειες που άρχισαν το χειμώνα.