Φθοριούχο Νάτριο 100gr


Φθοριούχο Νάτριο 100gr
NaF
M.W. : 41.988
CAS Number : 7681-49-4


13,00 16,12 με ΦΠΑ

Qty:

Φθοριούχο Νάτριο 100gr
NaF
M.W. : 41.988
CAS Number : 7681-49-4


Compare

Φθοριούχο Νάτριο 100gr

Φθοριούχο Νάτριο 100gr

NaF

M.W. : 41.988

CAS Number : 7681-49-4

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_fluoride

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/sodium_fluoride