Αιθανόλη 1lt 99.8%


Αιθανόλη
Οινόπνευμα
Αιθυλική Αλκοόλη


28,23 35,01 με ΦΠΑ

Qty:

Αιθανόλη
Οινόπνευμα
Αιθυλική Αλκοόλη


Compare

Αιθανόλη 1lt 99.8%

Αιθανόλη 1lt 99.8%

Οινόπνευμα ή Αιθυλική Αλκοόλη ή Αλκοόλ

Μετουσιωμένη (IPA, MEK and Bitrex)

C2H6O ή αν και παριστάνεται συχνά και με τους τύπους C2H5OH, CH3CH2OH και EtOH

https://el.wikipedia.org/wiki/Αιθανόλη

Η Αιθανόλη (Οινόπνευμα ή Αιθυλική Αλκοόλη ή Αλκοόλ) (αγγλικά ethanol) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο C2H6O, αν και παριστάνεται συχνά και με τους τύπους C2H5OH, CH3CH2OH και EtOH. Οι τύποι αυτοί δείχνουν ότι το μόριό της αποτελείται από μια αιθυλομάδα (C2H5) και μια «υδροξυλομάδα» (OH). Η Αιθυλική Αλκοόλη ανήκει στην ομόλογη σειρά των «αλκανολών», δηλαδή των άκυκλων κορεσμένων μονοαλκοολών. Έχει ένα ισομερές ομόλογης σειράς, το διμεθυλαιθέρα (CH3OCH3). Η χημικά καθαρή («απόλυτη») αιθανόλη (|EtOH|) , στις «κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος», δηλαδή θερμοκρασία 25 °C και υπό πίεση 1 atm, είναι πτητικό, εύφλεκτο και άχρωμο υγρό. Ανήκει στα νευροτοξικά ψυχοενεργά ναρκωτικά, καθώς είναι από τα παλαιότερα ψυχαγωγικά ποτά, και ακόμη χρησιμοποιείται για αυτόν το σκοπό από τους ανθρώπους. Η Αιθυλική Αλκοόλη μπορεί να προκαλέσει αλκοολική δηλητηρίαση, όταν καταναλωθεί. Είναι η πιο γνωστή αλκοόλη, και βρίσκεται στα αλκοολούχα ποτά, σε ειδικά θερμόμετρα, ως διαλύτης και ως καύσιμο. Είναι γνωστή στην καθομιλουμένη και απλά ως «αλκοόλη».