Προπιονικό Οξύ 500ml


13,80 17,11 με ΦΠΑ

Qty:
Compare

Προπιονικό Οξύ 500ml

Το προπανικό οξύ ή προπιονικό οξύ (αγγλικά propanoic acid ή propionic acidΕ280) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακαυδρογόνο και οξυγόνο, με μοριακό τύπο C3H6O2, αν και συνηθέστερα παριστάνεται με τον ημισυντακτικό τύπο CH3CH2COOH, ή και συντομογραφικά EtCOOH. Πιο συγκεκριμένα, το προπανικό οξύ είναι ένα καρβοξυλικό οξύ που υπάρχει και στη φύση καιι το πρώτο (δηλαδή το ελαφρύτερο) από τα αποκαλούμενα λιπαρά οξέα. Το χημικά καθαρό προπανικό οξύ, στις «συνηθισμένες συνθήκες», δηλαδή σε θερμοκρασία 25 °C και υπό πίεση 1 atm, είναι καθαρό υγρό με αποπνικτική οσμή, που μοιάζειι κάπως την οσμή σώματος. Η ονομασία «προπανικός» χρησιμοποιείται ακόμη για το προπανικό ανιόν (CH3CH2COO), τα προπανικά άλατα και τους προπανικούς εστέρες.