Υδροχλωρικό Οξύ 1000ml 35%


Υδροχλωρικό Οξύ 1000ml 35%
HCL
M.W. : 36.46(g/mol)
CAS Number : 7647-01-0


16,90 20,96 με ΦΠΑ

Qty:

Υδροχλωρικό Οξύ 1000ml 35%
HCL
M.W. : 36.46(g/mol)
CAS Number : 7647-01-0


Compare

Το Υδροχλωρικό Οξύ είναι υδατικό διάλυμα του αέριου υδροχλωρίου με το οποίο έχει και τον ίδιο χημικό τύπο, HCl. Είναι ανόργανο ισχυρό οξύ, πολύ διαβρωτικό με πολλές και σημαντικές βιομηχανικές χρήσεις. Προσβάλλει το δέρμα και καταστρέφει κάθε φυτικό ή ζωικό ιστό. Η οσμή του είναι ερεθιστική και αποπνικτική.

Υδροχλωρικό Οξύ 1000ml 35% – Υδρογόνο χλωρίδιο (το αέριο) – Σπίρτο του άλατος, κεζάπι

Hydrochloric Acid 1000ml 35%

HCL

M.W. : 36.46(g/mol)

CAS Number : 7647-01-0

Το Υδροχλωρικό Οξύ είναι υδατικό διάλυμα του αέριου υδροχλωρίου με το οποίο έχει και τον ίδιο χημικό τύπο, HCl. Είναι ανόργανο ισχυρό οξύ, πολύ διαβρωτικό με πολλές και σημαντικές βιομηχανικές χρήσεις. Προσβάλλει το δέρμα και καταστρέφει κάθε φυτικό ή ζωικό ιστό. Η οσμή του είναι ερεθιστική και αποπνικτική.

https://el.wikipedia.org/wiki/Υδροχλωρικό_Οξύ

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrochloric_acid

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/313