Ασβέστιο 100gr


32,26 40,00 με ΦΠΑ

Qty:
Compare

Ασβέστιο 100g

Το χημικό στοιχείο Ασβέστιο (Calcium) είναι ένα μέταλλο δισθενές με ατομικό αριθμό 20 και ατομικό βάρος 40,078. Έχει θερμοκρασία τήξης 839 C° και θερμοκρασία βρασμού 1484,4 C°. Το σύμβολό του είναι Ca. Είναι μέλος της δεύτερης ομάδας του Περιοδικού συστήματος, γνωστής ως «αλκαλικές γαίες«.

Σημαντικότερες χημικές ενώσεις του ασβεστίου είναι το οξείδιο του ασβεστίου, το υπεροξείδιο του ασβεστίου και τα άλατα του ασβεστίου. Στην Οργανική Χημεία διαπιστώνεται το ασβέστιο να ενώνεται κυρίως με αλκάλια δημιουργώντας επί το πλείστον ασταθείς οργανικές ενώσεις.

Ασβέστιο
Κάλιο ← Ασβέστιο → Σκάνδιο
Μαγνήσιο

Ca

Στρόντιο
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Calcium unter Argon Schutzgasatmosphäre.jpg
Ασβέστιο
Ιστορία
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Ασβέστιο (Ca)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 20
Κατηγορία Μέταλλα
ομάδα, περίοδος,
τομέας
2 ,4, s
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
40.078(4)
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
Ar ] 4s2
Ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα 197 pm
Ηλεκτραρνητικότητα 1,00
Κυριότεροι αριθμοί
οξείδωσης
+2
Ενέργειες ιονισμού 1η: 589.8 kJ·mol−1
2η: 1145.4 kJ·mol−1
3η: 4912.4 kJ·mol−1
Φυσικά χαρακτηριστικά
Σημείο τήξης 1115 K,  842 °C
Σημείο βρασμού 1757 K,  1484 °C
Πυκνότητα 1.55 g·cm−3
Ενθαλπία τήξης 8.54 kJ·mol−1
Μαγνητική συμπεριφορά διαμαγνητικό
Σκληρότητα Mohs 1.75
Σκληρότητα Brinell 167 MPa
Μέτρο ελαστικότητας
(Young’s modulus)
20 GPa
Ταχύτητα του ήχου (20 °C) 3810 m/s
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά