Γενετική, Αναπαραγωγή & Εμβρυολογία (20 Παρασκευάσματα)


58,90 73,04 με ΦΠΑ

Qty:
Compare

 

 • Ascaris, μήτρες σε τομή που δείχνει την ωρίμανση των ωαρίων
 • Capsella Bursa pastoris, έμβρυασεσάκο
 • Κοτόπουλο (Gallus) εμβρυολογία: 24 ώρες t.s.
 • Κοτόπουλο (Gallus) εμβρυολογία: 72 ώρες t.s.
 • σκαθάρι (Melolontha), ωοθήκες t.s.
 • DNA και RNA σε διαφορετικές χρώσεις, l.s. κρεμμύδι ρίζα
 • Γυναικεία χρωμοσώματα, ανθρώπινα
 • βάτραχος (γυρίνος) εμβρυολογία: στάδιο τεσσάρων κυττάρων t.s.
 • βάτραχος (γυρίνος) εμβρυολογία: στάδιο μοριδίων l.s.
 • βάτραχος (γυρίνος) εμβρυολογία: στάδιο νευρών t.s.
 • βάτραχος (γυρίνος) όρχεις t.s. Παρουσίαση σπερματογένεσης
 • Ανθρώπινα χρωμοσώματα, στο στάδιο μετάφασης, wm
 • Ύδρα με ωοθήκες t.s., σεξουαλική αναπαραγωγή
 • Ύδρα με όρχεις t.s., σεξουαλική αναπαραγωγή
 • Lilium, ωοθήκες με εμβρυακό σάκο t.s.
 • Lilium, μικρά ανθήρια, μείωση , στάδιο diplotene, ts
 • Lilium, μικρά ανθήρια, μείωση, στο αρχικό στάδιο της πρόφασης, ts
 • Χρωμοσώματα Ανδρός, ανθρώπινα
 • ποντίκι, μήτρα που περιέχει το έμβρυο t.s.
 • Ταινία (taenia), ώριμη προγλωτίδα w.m.