Γενετική (25 Παρασκευάσματα)


99,90 123,88 με ΦΠΑ

Qty:
Compare

 

 • Allium, ρίζα, l.s. που δείχνει όλα τα στάδια της μίτωσις
 • Ascaris, γονιμοποίηση των ωαρίων.
 • Ascaris, αρσενικός και θηλυκός προπυρηνικός γαμέτης, sec.
 • Ascaris, μείωση και πρώιμη διαίρεση, sec.
 • Χρωμοσώματα ανθρώπου, γυναίκας , από καλλιέργεια περιφερικού αίματος
 • Χρωμοσώματα ανθρώπου, αρσενικό, από καλλιέργεια περιφερικού αίματος
 • Drosophila γενετική, “Barr μάτι&quot μεταλλαγμένο, w.m.
 • Drosophila γενετική, “καφέ μάτι&quot μεταλλαγμένο, w.m.
 • Drosophila γενετική, “υπολειμματικό” φτερό μεταλλαγμένο, wm
 • Drosophila γενετική, “λευκό μάτι” μεταλλαγμένο, w.m.
 • Drosophila γενετική, ενήλικο άγριου τύπου, w.m.
 • Εμβρυολογία των ψαριών, l.s. Παρουσίαση μίτωσις ζωικού εμβρύου
 • Eschscholtzia, στίγμα, Παρουσίαση διείσδυσης της γύρης
 • Γιγάντια χρωμοσώματα από σιελογόνους αδένες της Chironomus, τμήμα
 • Γιγάντια χρωμοσώματα από σιελογόνους αδένες της Chironomus, χρωσμένο ειδικά για χρωμομερίδια
 • Lilium, μικροσπόρια μητρικών κύτταρων, πρώτη διαίρεση, διακίνηση-τελόφαση
 • Lilium, μικροσπόρια μητρικών κύτταρων, πρώτη διαίρεση, λεπτοτενές-ζυγοτενές στάδιο
 • Lilium, μικροσπόρια μητρικών κύτταρων, δεύτερη διαίρεση, interkinesis – στάδιο τέσσάρων κυττάρων
 • Ωοθήκες των κουνελιών, Παρουσίαση ωοθυλάκιων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης
 • Polytrichum, βρύα, archegonium, l.s.
 • Polytrichum, βρύα, archegonium, w.m.
 • Αχινός, ανάπτυξη αυγών, φαίνονται τα περισσότερα σταδία μέχρι το pluteus στο ίδιο παρασκεύασμα
 • Spirogyra κλιμακοειδής σύζευξη ,φαίνονται οι ζυγωτές μετά τη σύζευξη
 • Όρχεις από ποταμοκαραβίδες, Παρουσίαση μείωσης και σπερματογένεσης
 • Όρχεις των ποντικιών, Παρουσίαση σπερματογένεσης