Κυτταρικών Δομών (Κυτταρική Δομή & Διαίρεση) (10 Παρασκευάσματα)


30,90 38,32 με ΦΠΑ

Qty:
Compare
  • Ascaris megalocephala (εμβρυολογία). Τομή μήτρας όπου φαίνονται τα πρώιμα στάδια κυτταρικού διαχωρισμού (μίτωση)
  • Ascaris megalocephala (εμβρυολογία). Τομή μήτρας όπου φαίνονται τα ύστερα στάδια της μείωσης, τα κεντρικά σωματίδια είναι εμφανή
  • Ανθρώπινα χρωμοσώματα σε επίχρισμα από καλλιέργεια αίματος, αρσενικό ή θηλυκό
  • Στάδιο μείωσης (ωρίμανση) σε όρχεις σαλαμάνδρας, επιλεγμένο υλικό παρουσιάζει μεγάλες δομές
  • Μιτοχόνδρια σε λεπτή τομή, των νεφρών ή του ήπατος, ειδικά παρασκευασμένα και χρωματισμένα
  • Μιτωτικά στάδια σε βλαστίδια λευκόψαρων , δείχνουν αξονίσκους
  • Μιτωτικά στάδια σε μυελό των οστών θηλαστικών
  • κύτταρα του δέρματος βαμμένα
  • Απλά ζωικών κυττάρων από ήπαρ σαλαμάνδρας που δείχνουν πυρήνες, κυτταρικές μεμβράνες και κυτταρόπλασμα.
  • Αποθήκευση του γλυκογόνου στα ηπατικά κύτταρα, με χρώση καρμινίου μετά από αντίδραση PAS