Η εταιρεία Διερευνητική Μάθηση ΑΕ ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την παραγωγή και διανομή εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλο και χρήσιμο για την διδασκαλία και την μάθηση σημαντικών θεμάτων του περιεχόμενου σπουδών την Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Ανώτερης εκπαίδευσης. Σημειώνουμε ότι το υλικό που έχουμε επιλέξει είναι αποτέλεσμα έρευνας διάρκειας αρκετών ετών από ειδικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς.

Διαχειριζόμαστε αποκλειστικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται και είναι απαραίτητο για την διδασκαλία των:

  • Μαθηματικών
  • Φυσικών Επιστημών
  • Τεχνολογίας
  • Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών, Ρομποτικής
  • Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δημιουργούμε Εκπαίδευση
Εξειδίκευση, αξιοπιστία, τεχνογνωσία, τεχνολογίες αιχμής αποτελούν έννοιες ταυτόσημες με το όνομα της Διερευνητικής Μάθησης στον τομέα της ενημέρωσης και παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού για τον Δάσκαλο, τον Μαθητή, τους Γονείς.

Η Διερευνητική Μάθηση είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του:

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008
(ΣΔΠ 3872/11)