Πακέτα για 4 ομάδες

(Ελληνικά)

Πακέτα για 4 ομάδες Φυσικών Επιστημών

Τα Πακέτα για 4 Ομάδες Φυσικών Επιστημών Ε & ΣΤ Δημοτικού είναι χωρισμένα σε θεματικές ενότητες:

  • Ενέργεια – Θερμότητα
  • Ηλεκτρισμός – Ηλεκτρομαγνητισμός
  • Φως – Ήχος
  • Μηχανική
  • Χημεία

Το καθένα καλύπτει την αντίστοιχη ενότητα του εργαστηριακού οδηγού και περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 4 ομάδες τεσσάρων παιδιών (4 x 4 = 16 μαθητές).

Energy – Heat – Classroom SET for 4 groups ,

This set is designed for use in the 2 last classes of hellenic primary schools. Includes all the necessary materials in order to utilize all experiments in their school books with the above tittle.

Learn More

100,00 124,00 with vat

  • Availability: in stock
900601S
Electricity – Electromagnetism – Classroom for 4 groups , ,

This set is designed for use in the 2 last classes of hellenic primary schools. Includes all the necessary materials in order to utilize all experiments in their school books with the above tittle.

Learn More

80,64 99,99 with vat

  • Availability: in stock
900602S
Light & Sound – Classroom for 4 groups

104,84 130,00 with vat

Light & Sound – Classroom for 4 groups ,

This set is designed for use in the 2 last classes of hellenic primary schools. Includes all the necessary materials in order to utilize all experiments in their school books with the above tittle.

Learn More

104,84 130,00 with vat

  • Availability: in stock
900603S
Engineering – Mechanics – Classroom SET for 4 groups ,

This set is designed for use in the 2 last classes of hellenic primary schools. Includes all the necessary materials in order to utilize all experiments in their school books with the above tittle.

Learn More

96,77 119,99 with vat

  • Availability: in stock
900604S
Chemistry – Classroom SET for 4 groups

104,84 130,00 with vat

Chemistry – Classroom SET for 4 groups

This set is designed for use in the 2 last classes of hellenic primary schools. Includes all the necessary materials in order to utilize all experiments in their school books with the above tittle.

Learn More

104,84 130,00 with vat

  • Availability: in stock
900605S

Register