Πακέτα Μαθητών - Τάξης

(Ελληνικά)

Πακέτα Φυσικών Επιστημών

Τα Πακέτα Φυσικών Επιστημών Ε & ΣΤ Δημοτικού είναι χωρισμένα σε θεματικές ενότητες:

 • Ενέργεια – Θερμότητα
 • Ηλεκτρισμός – Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Φως – Ήχος
 • Μηχανική
 • Χημεία
 • Ανθρώπινα Συστήματα
 • Πεπτικό Σύστημα
 • Υλικά Σώματα
 • Φυτά – Ζώα – Οικοσυστήματα

Το καθένα καλύπτει την αντίστοιχη ενότητα του εργαστηριακού οδηγού και περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (6 x 4 = 24 μαθητές, δηλαδή όλη η τάξη).

Energy – Heat – Classroom SET

125,40 155,50 with vat

Energy – Heat – Classroom SET ,

(Ελληνικά) To Πακέτο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

125,40 155,50 with vat

 • Availability: in stock
900601
Electricity – Electromagnetism – Classroom SET ,

(Ελληνικά) To Πακέτο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

100,00 124,00 with vat

 • Availability: in stock
900602
Light & Sound – Classroom SET

135,40 167,90 with vat

Light & Sound – Classroom SET

(Ελληνικά) To Πακέτο ΦΩΣ ΗΧΟΣ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

135,40 167,90 with vat

 • Availability: in stock
900603
Engineering – Mechanics – Classroom SET

121,40 150,54 with vat

Engineering – Mechanics – Classroom SET ,

(Ελληνικά) To Πακέτο ΜΗΧΑΝΙΚΗ αφορά την Ε’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

121,40 150,54 with vat

 • Availability: in stock
900604
Chemistry – Classroom SET

135,40 167,90 with vat

Chemistry – Classroom SET

(Ελληνικά) To Πακέτο ΧΗΜΕΙΑ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

135,40 167,90 with vat

 • Availability: in stock
900605
Human Body Systems – Classroom SET

135,40 167,90 with vat

Human Body Systems – Classroom SET

(Ελληνικά) To Πακέτο ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ αφορά την ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

135,40 167,90 with vat

 • Availability: in stock
900606
Digestive System – Classroom SET

121,40 150,54 with vat

Digestive System – Classroom SET

(Ελληνικά) To Πακέτο ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ αφορά την Ε’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

121,40 150,54 with vat

 • Availability: in stock
900607
Physical Materials – Classroom SET

100,00 124,00 with vat

Physical Materials – Classroom SET

(Ελληνικά) To Πακέτο ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ αφορά την Ε’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

100,00 124,00 with vat

 • Availability: in stock
900608
Plants-Animals-Ecosystems – Classroom SET

135,40 167,90 with vat

Plants-Animals-Ecosystems – Classroom SET , ,

(Ελληνικά) To Πακέτο ΦΥΤΑ ΖΩΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ αφορά την ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαιραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

135,40 167,90 with vat

 • Availability: in stock
900609
Log-Box USB Datalogger

169,00 209,56 with vat

Log-Box USB Datalogger , , ,

Key Features: All the sensors are built-in (temperature, light and sound) and clearly labelled to avoid confusion – just log in and go! Specifically designed for smaller hands to hold easily Robust design that can withstand outdoor fieldwork A neck strap to free up hands when working outside Recordings are easy to view and read with […]

Learn More

169,00 209,56 with vat

 • Availability: in stock
900166
LogIT Explorer Datalogger

289,00 358,36 with vat

289,00 358,36 with vat

 • Availability: in stock
900167
Do We Exhale Carbon Dioxide?

19,90 24,68 with vat

Do We Exhale Carbon Dioxide? , , , ,

Inhale and exhale and watch how the limewater in the right glass turns milky. Prove that the percentage of carbon dioxide is higher in the exhaled air than in the air inhaled with this easy experiment.

Learn More

19,90 24,68 with vat

 • Availability: in stock
900610

Register