Κλάσματα, Δεκαδικοί, Ποσοστά

Connecting Cuisenaire Rods Introductory Set 74pcs , ,

(Ελληνικά) Οι ράβδοι Cuisenaire χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού, των σχέσεων των αριθμών μεταξύ τους των πράξεων μεταξύ των αριθμών και των κλασματικών εννοιών. Είναι δηλαδή μοντέλα μήκους τα οποία τα παιδιά διαχειρίζονται σε δραστηριότητες σύνθεσης και σύγκρισης μηκών. Οι ράβδοι Cuisenaire έχουν κομμάτια με μήκη 1 έως 10 μετρημένα με βάση τη μικρότερη ράβδο.

Learn More

16,13 20,00 with vat

 • Availability: in stock
907480
Connecting Cuisenaire Rods

22,90 28,40 with vat

Connecting Cuisenaire Rods , ,

Connecting Cuisenaire® Rods are a collection of rectangular rods of 10 lengths and 10 colors, each color corresponding to a different length. The smallest rod is 1 cm long the longest rod is 10 cm. Rods connect at their ends. Each rod has lines on one side that divide the rod into sections. By counting […]

Learn More

22,90 28,40 with vat

 • Availability: in stock
907482
Fraction Tower Decimal Cubes 

17,90 22,20 with vat

Fraction Tower Decimal Cubes 

Colourful, durable, interlocking Decimal Tower Cubes are perfect for exploring and comparing fractions! Children learn by building simple, graphic mathematical models that clearly demonstrate decimal relationships. Set of 51 cubes can be used alone.

Learn More

17,90 22,20 with vat

 • Availability: in stock
102511
Fraction Dices

4,90 6,08 with vat

Fraction Dices , ,

Set of 6 features 0.60&quot dice with same configuration of 1/1, 1/2, 1/3, 1/4,1/5, 1/6 printed on them.

Learn More

4,90 6,08 with vat

 • Availability: in stock
100345
Fraction Dice White Set of 6

4,90 6,08 with vat

Fraction Dice White Set of 6 ,

Fraction Dice Set of 6 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 White Dimensions: 15mm3  

Learn More

4,90 6,08 with vat

 • Availability: in stock
120270
Equivalence Flip Chart – Teacher

12,90 16,00 with vat

Equivalence Flip Chart – Teacher

These unique freestanding equivalence flip charts feature 4 sets of flips, double sided to cover equivalent fractions, percentages, decimals and varied graphic representations. Specification Size: 345 x 180mm. Single Flip Chart.

Learn More

12,90 16,00 with vat

 • Availability: in stock
153861
Fraction Tower Cubes – Equivalency Set

17,90 22,20 with vat

Fraction Tower Cubes – Equivalency Set

Help students visualise and understand fractions concepts in different contexts with these colour-coded hands-on resources! Durable, interlocking cubes help students visualise fractions concepts by building simple, visual mathematical models Cubes are marked with respective fractions, percentages and decimals Covers fractions: one whole, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 and 1/12 (along with the corresponding […]

Learn More

17,90 22,20 with vat

 • Availability: in stock
102509
Magnetic Equivalence Tiles

22,90 28,40 with vat

Magnetic Equivalence Tiles ,

A set of 56 printed magnetic tiles which promote recognition of equivalence, fraction, decimal and percentage forms. Designed to be used alongside the Magnetic Multiboard or any other magnetic surface.

Learn More

22,90 28,40 with vat

 • Availability: in stock
106016
Fractions of Quantities

32,26 40,00 with vat

Fractions of Quantities

A set of hands on components to enable children to find the fraction of a given quantity for example 2/5 of 20. It uses foam shapes, pegs, dice and cards to break down the process into manageable stages so that children understand exactly what is happening. The set was produced in conjunction with practising teachers. […]

Learn More

32,26 40,00 with vat

 • Availability: in stock
154057
Teacher Equivelance Flip

34,90 43,28 with vat

Teacher Equivelance Flip

The colour coded plastic equivalence range includes flips, fans, washing lines, dice and dry wipe work mats. They are an extremely versatile resource for Numeracy promoting recognition of equivalent decimal, fraction and percentage forms. Brightly coloured and highly visible, this teaching aid clearly displays the 4 equivalent forms, including pictorial representation. Perfect for group work […]

Learn More

34,90 43,28 with vat

 • Availability: in stock
175000
Round Fractions

5,90 7,32 with vat

Round Fractions

A marked set of plastic circles divided into fractional parts. Includes pieces representing:1 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 and 1/8. The circles are 10 cm diameter in plastic box.

Learn More

5,90 7,32 with vat

 • Availability: in stock
120122
Cutting Vegetables

17,75 22,01 with vat

Cutting Vegetables ,

Seven recognisable solid wooden vegetables beautifully painted and sectioned together with hook-and-loop fasteners for use in role play. Ideal for improving hand-eye coordination, collaborative play in groups or pairs, and using the imagination. Includes: a carrot, an aubergine, a mushroom, a green pepper, an onion, a garlic bulb and a tomato with cutting knife and […]

Learn More

17,75 22,01 with vat

 • Availability: in stock
972100
Cutting Fruit

17,75 22,01 with vat

Cutting Fruit ,

Six familiar fruits made from solid wood and painted to look like a pear, an orange, a kiwi, a banana, an apple and a lemon. Ideal for improving hand-eye coordination, role play, collaborative play in groups or pairs, and using the imagination. Comes with a knife and a chopping board all presented in a handy […]

Learn More

17,75 22,01 with vat

 • Availability: in stock
972103
Round Fraction Magnetic Pieces

44,40 55,06 with vat

Round Fraction Magnetic Pieces

10 Magnetic Fraction circle diameter 14 cnm: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/20. All the pieces into a plastic box.

Learn More

44,40 55,06 with vat

 • Availability: in stock
120120
Magnetic Circular fractions

29,90 37,08 with vat

Magnetic Circular fractions

Colored, magnetic, flexible vinyl fraction pieces are excellent for finding equivalent fractions. Includes 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, and 1 (4.5″ diameter).

Learn More

29,90 37,08 with vat

 • Availability: in stock
175150
Magnetic Fraction Disk

52,90 65,60 with vat

Magnetic Fraction Disk

This complete disc is 22 cm diameter and 1,2mm in thickness. It is made from soft plastic magnet with synthetic cardboard on top. Each set is packed in a colourful box with a guide 152 pieces per set including the following parts 1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, […]

Learn More

52,90 65,60 with vat

 • Availability: in stock
101182
Magnetic Solids

58,90 73,04 with vat

Magnetic Solids ,

Engage students&apos minds and hands as you teach fractions with these appealing magnetic shapes. Interchangeable 1, 1/2, 1/3 and 1/4 pieces bring concepts to life and show the relationship to a whole cube or sphere. Colour-coded to the Rainbow Fraction Teaching System. Shapes measure 7.5cm.

Learn More

58,90 73,04 with vat

 • Availability: in stock
101911
Magnetic fractions Strips

19,90 24,68 with vat

Magnetic fractions Strips

Contents: 118 pieces per set Undivided ruler x3 pcs, divided ruler x14 pcs separated pieces x101pcs. Each set in packed in a plastic box with tray and in shrinking package Contents: 1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12

Learn More

19,90 24,68 with vat

 • Availability: in stock
101129
Base Ten

9,90 10,49 with vat

9,90 10,49 with vat

 • Availability: in stock
139578
The Fraction Zone? Bingo Game: Advanced Fractions

A fun game to reinforce fractions at home. The unique puzzle format allows players to create their own bingo cards and select from two levels of challenge. The Advanced Fraction Zone® Game focuses on identification of fractions through eighths using circles and squares. Includes four bingo cards, markers and two-sided spinner. For 2-4 players. This […]

Learn More

24,90 30,88 with vat

 • Availability: in stock
100614
Rainbow Fraction? Equivalency Pocket Chart

29,90 37,08 with vat

Already Sold: 3 Available: 4
Rainbow Fraction? Equivalency Pocket Chart ,

Convey a concrete understanding of equivalencies among fractions, decimals and percents. Cards are relationally sized and colour-coded so equivalent values match. Includes 153 cards with numerals on one side and number words on reverse, plus Activity Guide. Nylon chart features hanging grommets and reverse-side storage pocket. Measures 50cm L x 67.5cm H.

Learn More

29,90 37,08 with vat

 • Availability: in stock
102794
Magnetic Pizza Fraction Demonstration Set

25,00 31,00 with vat

Magnetic Pizza Fraction Demonstration Set

Serve up fractions in the most common context. Real-life photography makes them delicious! Represents 1 whole, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 and 1/8 values in 6 pizzas (24 pieces total) that stick to any magnetic surface for demonstration or student activities. Introduces fraction values in numerical form, comparisons, equivalencies, and addition and subtraction of fractions.

Learn More

25,00 31,00 with vat

 • Availability: in stock
105062
Pizza Fraction Fun Jr

18,40 22,82 with vat

Pizza Fraction Fun Jr

A creative way to &quot deliver&quot an understanding of fractions! Seven games offer different levels for learning the values of: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 and 1/12. Children practice identifying fractions, matching fraction equivalents and adding and subtracting fractions. Game includes 11 double-sided pizzas (one side is labeled with the fraction) with 59 […]

Learn More

18,40 22,82 with vat

 • Availability: in stock
105061
Fraction Tower Percentage Cubes

17,90 22,20 with vat

Fraction Tower Percentage Cubes

Colourful, durable, interlocking Percentages Tower Cubes are perfect for exploring and comparing fractions!Children learn by building simple, graphic mathematical models that clearly demonstrate percentage relationships.Set of 51 cubes can be used alone.

Learn More

17,90 22,20 with vat

 • Availability: in stock
102512
Equivalence Bones

17,90 22,20 with vat

Equivalence Bones

25 Plastic Bones with sliders that conceal any one of the equivalent fraction, decimal, percentage or pictorial representations. Can be used as a front of class flash card or for pupils to work with either individually or in groups. Just move the slider to conceal another equivalent form and you have a whole new problem. […]

Learn More

17,90 22,20 with vat

 • Availability: in stock
175012
Cuisenaire Rods Introductory Set: Plastic Rods ,

Cuisenaire Rods give students visual confirmation of their hands-on investigations of math concepts, from addition to division to fractions. Rods come in various lengths that can be assigned different numeric values or units of measure. Introductory Set of plastic rods contains 74 rods, tray with lid and Activity Guide. Set includes 22 white, 12 red, […]

Learn More

17,74 22,00 with vat

 • Availability: in stock
907500
Fraction Rods, 51pcs

12,20 15,13 with vat

12,20 15,13 with vat

 • Availability: in stock
103004
Interlocking Weight Cubes

17,90 22,20 with vat

Interlocking Weight Cubes , ,

(Ελληνικά) To κουτί περιλαμβάνει 1000 αλληλοσυνδεόμενους κύβους με τους οποίους τα παιδιά θα παίξουν, θα αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα, θα προσεγγίσουν τις μετρήσεις βάρους και θα διευρύνουν τη φαντασία τους δημιουργώντας διάφορα αντικείμενα, φτιάχνοντας μοτίβα και συγκρίνοντας ποσότητες. Ιδανικό σετ για τάξη.

Learn More

17,90 22,20 with vat

 • Availability: in stock
170221
Charting & Graphing Stamp Set

9,90 12,28 with vat

Charting & Graphing Stamp Set ,

Includes: X-Y Axis stamp 100-Grid Stamp and Polar Coordinate stamp Each measures 7.5cm square.

Learn More

9,90 12,28 with vat

 • Availability: in stock
139173
Jumbo Fraction Stampers 65mm

19,90 24,68 with vat

19,90 24,68 with vat

 • Availability: in stock
106155
Cuisenaire® Rods Small Group Set: Wooden Rods , , ,

An economical way to bring Cuisenaire® Rods into the classroom, this package contains 155 wooden rods and Activity Guide in a storage bucket.

Learn More

29,90 37,08 with vat

 • Availability: in stock
107514
Number Sticks

14,90 18,48 with vat

Number Sticks , , ,

An economical way to bring Cuisenaire® Rods into the classroom. This package contains 250 plastic rods in 10 colours Set contains: white 100×1 red 30×2 grey 20×3 pink 20×4 yellow 20×5 green 15×6 black 12×7 brown 12×8 blue 11×9 orange 10×10 cm

Learn More

14,90 18,48 with vat

 • Availability: in stock
101028

Register