Πλατφόρμες Ανάπτυξης

Ethernet Shield R3

47,00 58,28 with vat

Ethernet Shield R3

So you want your Arduino to surf the web but you dont have room for the Arduino board plus the Ethernet Shield. What do you do? How about giving the Arduino Ethernet a try? The Arduino Ethernet is an Arduino development board with the Wiznet Ethernet interface built in on the same board! It has […]

Learn More

47,00 58,28 with vat

 • Availability: in stock
705218
MAKING THINGS TALK

27,23 33,77 with vat

MAKING THINGS TALK

Tom Igoe is one of the prolific actors on the Arduino scene. One of the core of 5 Arduino developers, Tom has amassed a huge volume of knowledge working with a multitude of technologies and a large number of students over the past decade. Making Things Talk is a small section of what he has […]

Learn More

27,23 33,77 with vat

 • Availability: in stock
100070
PICAXE-08 Starter Pack

10,49 13,01 with vat

PICAXE-08 Starter Pack

The PICAXE-08 is a new microcontroller system that provides 5 input/output pins – at very low cost. The PICAXE-08 pack includes a self assembly proto board- all components required- 08M chip, download cable and a CDROM with software and manuals. 8M PICAXE IC PCB and Parts Battery Holder Software CD Documents: Datasheet

Learn More

10,49 13,01 with vat

 • Availability: in stock
708503
PICAXE-14 Starter Pack

12,11 15,02 with vat

PICAXE-14 Starter Pack

The PICAXE-14M is a new microcontroller system that provides 5 input/6output pins – at very low cost. The PICAXE-14 Pack includes a self assembly proto board- all components required- 14M chip, download cable and a CDROM with software and manuals   Kit Includes:   14M PICAXE IC PCB and Parts Battery Holder Software CD Serial […]

Learn More

12,11 15,02 with vat

 • Availability: in stock
708504
Out of stock
Raspberry Pi Kit

27,50 34,10 with vat

Raspberry Pi Kit ,

The Raspberry Pi Kit contains everything you need for your first Raspberry Pi Projects

Learn More

27,50 34,10 with vat

 • Availability: out of stock
750037
RJ12 Sockets NXT and EV3 Compatible

6,45 8,00 with vat

RJ12 Sockets NXT and EV3 Compatible ,

RJ12 Sockets Compatible with the LEGO Mindstorms NXT and EV3 platforms The set contains 5 connectors

Learn More

6,45 8,00 with vat

 • Availability: in stock
710075
Scratch Controller

32,52 40,32 with vat

Scratch Controller

Scratch Controller is an input device designed for use with the popular Scratch programming language.

Learn More

32,52 40,32 with vat

 • Availability: in stock
711530
Arduberry

52,42 65,00 with vat

Arduberry

Arduberry works with Arduino & the Raspberry Pi, a powerful little computer. It allows you to access lower level functions on Arduino shields for more precise control.

Learn More

52,42 65,00 with vat

 • Availability: in stock
711550
Arduino Due

34,10 42,28 with vat

Arduino Due ,

The Due is Arduino’s first ARM-based Arduino development board. This board is based on a powerful 32bit CortexM3 ARM microcontroller made programmable through the familiar Arduino IDE. It increases the computing power available to Arduino users keeping the language as compatible as possible so that many programs will be migrated in a matter of minutes! […]

Learn More

34,10 42,28 with vat

 • Availability: in stock
700062
Out of stock
Arduino Duemilanove

18,00 22,32 with vat

Arduino Duemilanove ,

Arduino Duemilanove is a microcontroller board based on the ATmega168 (datasheet) or ATmega328 (datasheet). It has 14 digital input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs), 6 analog inputs, a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to […]

Learn More

18,00 22,32 with vat

 • Availability: out of stock
701112
Arduino Esplora

42,80 53,07 with vat

Arduino Esplora ,

The Arduino Esplora is a microcontroller board derived from the Arduino Leonardo. The Esplora differs from all preceding Arduino boards in that it provides a number of built-in, ready-to-use setof onboard sensors for interaction. It&apos s designed for people who want to get up and running with Arduino without having to learn about the electronics […]

Learn More

42,80 53,07 with vat

 • Availability: in stock
710095
Arduino Leonardo

18,70 23,19 with vat

Arduino Leonardo ,

Arduino Leonardo The Arduino Leonardo is a microcontroller board based on the ATmega32u4 (datasheet). It has 20 digital input/output pins (of which 7 can be used as PWM outputs and 12 as analog inputs), a 16 MHz crystal oscillator, a micro USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains […]

Learn More

18,70 23,19 with vat

 • Availability: in stock
700057
Arduino Lotus Grove

20,40 25,30 with vat

Arduino Lotus Grove , ,

Use the Arduino Lotus Grove to rapidly build your projects and bring your ideas to life quick and easy!

Learn More

20,40 25,30 with vat

 • Availability: in stock
722001
Arduino Mega 2560 (clone)

19,99 24,79 with vat

Arduino Mega 2560 (clone) ,

This is Arduino compatible R3 Mega2560 ATmega2560-16AU control board with USB cable Arduino Mega is an ATmega2560 as core microcontroller development board itself has 54 groups digital I / O input / output terminal (14 groups do PWM outputs), 16 sets of simulation than the input side, group 4 UARTs (hardware serial ports), using the […]

Learn More

19,99 24,79 with vat

 • Availability: in stock
705261
Arduino MEGA 2560 Rev3

34,50 42,78 with vat

Arduino MEGA 2560 Rev3 , ,

Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer (e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free (currently for Mac […]

Learn More

34,50 42,78 with vat

 • Availability: in stock
705260
Arduino Mini 05

17,23 21,37 with vat

Arduino Mini 05 ,

The Arduino Mini is a small microcontroller board intended for use on breadboards and when space is at a premium. The revision 05 has a new package for the ATmega328 (datasheet), which enables all components to be on the top of the board. It also has an onboard reset button. The 05 version has the […]

Learn More

17,23 21,37 with vat

 • Availability: in stock
700087
Arduino Nano

22,50 27,90 with vat

Arduino Nano ,

Το Arduino Nano, είναι μία μικρή πλακέτα arduino παρόμοια με την duemilanove όσον αφορά τις λειτουργίες του αλλά σε διαφορετικό πακέτο. Δεν διαθέτει είσοδο DC παροχής. Συνδέεται με mini B-usb καλώδιο αντί για το standard. Πληροφορίες: Product Page

Learn More

22,50 27,90 with vat

 • Availability: in stock
705211
Arduino Pro 328 5V/16MHz

17,80 22,07 with vat

Arduino Pro 328 5V/16MHz ,

It’s blue! It’s skinny! It&’s the Arduino Pro! This is a 5V Arduino running the 16MHz bootloader (select Arduino Duemilanove w/ 328 within the Arduino software). The power switch was moved to the side of the board to allow control when a shield is attached.   Please note: The right-angle power switch is fragile. We’re […]

Learn More

17,80 22,07 with vat

 • Availability: in stock
709219
Arduino Pro Mini 328 5V/16MHz

11,50 14,26 with vat

Arduino Pro Mini 328 5V/16MHz ,

It’s blue! It’s thin (0.8mm)! It’s the Arduino Pro Mini! This is a 5V Arduino running the 16MHz bootloader (select Arduino Duemilanove w/ 328′ within the Arduino software). Arduino Pro Mini does not come with connectors populated so that you can solder in any connector or wire with any orientation you need. We recommend first time […]

Learn More

11,50 14,26 with vat

 • Availability: in stock
709218
Arduino Starter Kit

80,65 100,01 with vat

Arduino Starter Kit , , ,

Take your first steps into open hardware with the Arduino Starter Kit. Through 15 enlightening and fun projects, you will discover the amazing world of electronics!

Learn More

80,65 100,01 with vat

 • Availability: in stock
700007
Arduino UNO R3

20,00 24,80 with vat

Arduino UNO R3 , ,

This is the new Arduino Uno R3. In addition to all the features of the previous board, the Uno now uses an ATmega16U2 instead of the 8U2 found on the Uno (or the FTDI found on previous generations). This allows for faster transfer rates and more memory. No drivers needed for Linux or Mac (inf […]

Learn More

20,00 24,80 with vat

 • Availability: in stock
705209
Arduino Yun

70,00 86,80 with vat

Arduino Yun ,

Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer (e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free (currently for Mac […]

Learn More

70,00 86,80 with vat

 • Availability: in stock
712053
61%OFF
AVR 40 Pin Rapid Robot controller board

40,99 15,99 19,83 with vat

AVR 40 Pin Rapid Robot controller board ,

This robotic platform can be used for learning autonomous robotics and can work as a low cost solution for many kind of robot. This robot can work as a line follower, obstacle avoider, wall follower, IR remote controlled robot or any other kind of autonomous robot possible with this hardware. All the software&apos s and […]

Learn More

40,99 15,99 19,83 with vat

 • Availability: in stock
711001
Bare Conductive Electric Paint Pen

12,13 15,04 with vat

Bare Conductive Electric Paint Pen ,

The Bare Conductive Electric Paint Pen are a great electronics prototyping tool for makers of all ages.

Learn More

12,13 15,04 with vat

 • Availability: in stock
711521
Breakout Board for FT232RL USB to Serial

10,00 12,40 with vat

Breakout Board for FT232RL USB to Serial

Basic breakout board for FTDI’s popular USB to UART IC. Now with internal oscillator and EEPROM, the FT232RL is an impressive IC! VCCIO is now tied to 3.3V through a solder jumper. You have the option of clearing this jumper and tying the VCCIO pin to 5V or any other IO voltage you need. For […]

Learn More

10,00 12,40 with vat

 • Availability: in stock
710718
30%OFF
Digital Oscilloscope DIY Kit

83,70 58,70 72,79 with vat

Digital Oscilloscope DIY Kit ,

The Digital Oscilloscope DIY Kit includes everything you need to build your very own, fully functional, digital oscilloscope. Once you’ve got it up and running, the oscilloscope features up to 5M samples/second, 8-bit resolution, up to 50Vpp max input voltage, and more! This kit includes a semi-populated PCB, with all of the surface mount components […]

Learn More

83,70 58,70 72,79 with vat

 • Availability: in stock
712848
20%OFF
Digital Sandbox

74,95 59,90 74,28 with vat

Digital Sandbox

The Digital Sandbox is equipped on board with everything you will need to complete 13 experiments, including controlling an LED, measuring how loud things are, detecting what the temperature is, and more.

Learn More

74,95 59,90 74,28 with vat

 • Availability: in stock
712651
Electrical Engineering 101

39,84 49,40 with vat

Electrical Engineering 101

Everything you should have learned in school, but probably didn’t! This book is great for electronics newbies, or if you just need a refresher course. Topics ranging from Ohm’s law to proper usage of an oscilloscope to managing and interacting with employees are covered. The book approaches all of its topics in a very straight-forward, […]

Learn More

39,84 49,40 with vat

 • Availability: in stock
709458
FTDI Basic Breakout – 3.3V

16,77 20,79 with vat

FTDI Basic Breakout – 3.3V

This is the newest revision of our FTDI Basic. We now use a SMD 6-pin header on the bottom, which makes it smaller and more compact. Functionality has remained the same. This is a basic breakout board for the FTDI FT232RL USB to serial IC. The pinout of this board matches the FTDI cable to […]

Learn More

16,77 20,79 with vat

 • Availability: in stock
719873
FTDI Basic Breakout – 5V

15,09 18,71 with vat

FTDI Basic Breakout – 5V

This is the newest revision of our FTDI Basic. We now use a SMD 6-pin header on the bottom, which makes it smaller and more compact. Functionality has remained the same. This is a basic breakout board for the FTDI FT232RL USB to serial IC. The pinout of this board matches the FTDI cable to […]

Learn More

15,09 18,71 with vat

 • Availability: in stock
719716
Intel® Galileo Board

63,50 78,74 with vat

Intel® Galileo Board

Galileo is a microcontroller board based on the Intel® Quark SoC X1000 Application Processor, a 32-bit Intel Pentium-class system on a chip (datasheet). It’s the first board based on Intel® architecture designed to be hardware and software pin-compatible with Arduino shields designed for the Uno R3. Digital pins 0 to 13 (and the adjacent AREF […]

Learn More

63,50 78,74 with vat

 • Availability: in stock
710037
Inventor’s Kit for MicroView

68,50 84,94 with vat

Inventor’s Kit for MicroView ,

The Inventor’s Kit for MicroView provides you with the MicroView module, its programmer and everything you need to hook up and experiment with multiple electronic circuits!

Learn More

68,50 84,94 with vat

 • Availability: in stock
713205
micro:bit Go

27,00 33,48 with vat

micro:bit Go

Get creative, get connected & get coding with the micro:bit go. A complete set containing all the parts and inspirational ideas to get started with the micro:bit.

Learn More

27,00 33,48 with vat

 • Availability: in stock
700071
Mindstorms Breadboard Connector Kit

4,36 5,41 with vat

Mindstorms Breadboard Connector Kit ,

The Mindstorms Breadboard Connector Kit extends the capabilities of LEGO Mindstorms through open hardware!

Learn More

4,36 5,41 with vat

 • Availability: in stock
701060
33%OFF
pcDuino3 Dev Board

74,90 49,90 61,88 with vat

pcDuino3 Dev Board ,

The pcDuino3 Dev Board is a high performance, cost effective mini PC platform that runs full-featured operating systems such as Ubuntu and Android. In addition to running Linux and Android, the pcDuino3 has support for programming languages such as C, C , Java, Python, Arduino, and more.

Learn More

74,90 49,90 61,88 with vat

 • Availability: in stock
712856
PICAXE-20 Starter Pack

12,11 15,02 with vat

PICAXE-20 Starter Pack ,

The PICAXE-20M is a new microcontroller system that provides 8 input/8output pins – at very low cost. The PICAXE-20 Pack includes a self assembly proto board- all components required- 20M chip, download cable and a CDROM with software and manuals Documents Datasheet

Learn More

12,11 15,02 with vat

 • Availability: in stock
708505

Showing 1–36 of 57 results

Register