Αισθητήρες

IMU Digital Combo Board – 6 Degrees of Freedom ITG3200/ADXL345

IMU Digital Combo Board – 6 Degrees of Freedom ITG3200/ADXL345

Learn More

50,00 62,00 with vat

 • Availability: in stock
710121
ArduIMU V3

110,00 136,40 with vat

ArduIMU V3

(Ελληνικά) Αισθητήρας αδράνειας ArduIMU V3

Learn More

110,00 136,40 with vat

 • Availability: in stock
709956
50%OFF
Voice Recognition Module

56,83 28,23 35,01 with vat

56,83 28,23 35,01 with vat

 • Availability: in stock
709753
Grove Infrared Reflective Sensor

5,09 6,31 with vat

Grove Infrared Reflective Sensor ,

(Ελληνικά) Αισθητήρας Ανάκλασης Υπερύθρων

Learn More

5,09 6,31 with vat

 • Availability: in stock
727061
Alcohol Gas Sensor

6,26 7,76 with vat

Alcohol Gas Sensor

(Ελληνικά) Αισθητήρας ανίχνευσης ατμών οινοπνεύματος

Learn More

6,26 7,76 with vat

 • Availability: in stock
708880
Line Sensor Breakout – QRE1113 (Analog)

(Ελληνικά) Αισθητήρας ανίχνευσης γραμμής QRE1113 (αναλογικός)

Learn More

3,35 4,15 with vat

 • Availability: in stock
719453

2,10 2,60 with vat

 • Availability: in stock
719454
RedBot Sensor – Line Follower

2,10 2,60 with vat

2,10 2,60 with vat

 • Availability: in stock
711769
Methane (CH4) CNG Gas Sensor

6,26 7,76 with vat

6,26 7,76 with vat

 • Availability: in stock
709404
PICAXE Ultrasonic Range Finder

19,43 24,09 with vat

PICAXE Ultrasonic Range Finder

(Ελληνικά) Αισθητήρας Απόστασης Υπερήχων PICAXE

Learn More

19,43 24,09 with vat

 • Availability: in stock
708506
Infrared Proximity Sensor – Sharp GP2Y0A21YK (10-80 cm)

(Ελληνικά) Αισθητήρας απόστασης υπερύθρων

Learn More

15,45 19,16 with vat

 • Availability: in stock
700242
IR proximity sensor (long) 30cm – 1.5m

16,17 20,05 with vat

16,17 20,05 with vat

 • Availability: in stock
708958
Sharp IR Rangefinder GP2Y0A710K0F 100cm to 550cm

Sharp IR Rangefinder GP2Y0A710K0F 100cm to 550cm

Learn More

69,99 86,79 with vat

 • Availability: in stock
711250
Barometric Pressure Sensor

18,00 22,32 with vat

Barometric Pressure Sensor

This is a simple breakout board for the BMP085 high-precision, low-power barometric pressure sensor. The BMP085 offers a measuring range of 300 to 1100 hPa with an absolute accuracy of down to 0.03 hPa. It’s based on piezo-resistive technology for EMC robustness, high accuracy and linearity as well as long term stability. This sensor supports […]

Learn More

18,00 22,32 with vat

 • Availability: in stock
769694
Gyro sensor 1 axis ±300°/s LY530ALH

16,18 20,06 with vat

16,18 20,06 with vat

 • Availability: in stock
709165
55%OFF
Fingerprint Scanner – 5V TTL (GT-511C1R)

35,70 16,13 20,00 with vat

Fingerprint Scanner – 5V TTL (GT-511C1R) , ,

(Ελληνικά) Αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος GT-511C1R

Learn More

35,70 16,13 20,00 with vat

 • Availability: in stock
711836
Force Sens Resistor 0.5″

5,94 7,37 with vat

5,94 7,37 with vat

 • Availability: in stock
709375
Temperature Sensor LM335A

2,03 2,52 with vat

2,03 2,52 with vat

 • Availability: in stock
709438
High Temp Waterproof DS18B20 Digital temperature sensor Dallas 1Wire

High Temp Waterproof DS18B20 Digital temperature sensor Dallas 1Wire

Learn More

15,90 19,72 with vat

 • Availability: in stock
711642
Temperature Sensor – TMP36

1,68 2,08 with vat

1,68 2,08 with vat

 • Availability: in stock
710988
IR Thermometer MLX90614ESF-BAA

16,18 20,06 with vat

16,18 20,06 with vat

 • Availability: in stock
709570
Flex Sensor

8,05 9,98 with vat

Flex Sensor

(Ελληνικά) Αισθητήρας κάμψης

Learn More

8,05 9,98 with vat

 • Availability: in stock
710264
Hall Effect Sensor US1881

0,81 1,00 with vat

0,81 1,00 with vat

 • Availability: in stock
709312
INA219 High Side DC Current Sensor Breakout – 26V ±3.2A Max

(Ελληνικά) Αισθητήρας μέτρησης DC έντασης και τάσης INA219 26V ±3.2A Max INA219B

Learn More

10,10 12,52 with vat

 • Availability: in stock
710904
Carbon Monoxide (CO) Sensor

6,26 7,76 with vat

6,26 7,76 with vat

 • Availability: in stock
709403
Compass Module

24,31 30,14 with vat

24,31 30,14 with vat

 • Availability: in stock
707915
Humidity Sensor HIH-4030

15,28 18,95 with vat

15,28 18,95 with vat

 • Availability: in stock
709569
Non Blind Zone Ultrasonic Module SDM-IO

11,00 13,64 with vat

Non Blind Zone Ultrasonic Module SDM-IO

(Ελληνικά) Αισθητήρας υπερήχων για μέτρηση απόστασης Module SDM-IO

Learn More

11,00 13,64 with vat

 • Availability: in stock
701107
UltraSonic Range Finder EZ0

35,60 44,14 with vat

35,60 44,14 with vat

 • Availability: in stock
708502
RFID R/W Module UART

23,58 29,24 with vat

23,58 29,24 with vat

 • Availability: in stock
700832
PIR Motion Detection Sensor Module

4,90 6,08 with vat

4,90 6,08 with vat

 • Availability: in stock
711370
Tri-Axis Gyro Breakout

50,31 62,38 with vat

Tri-Axis Gyro Breakout

L3G4200D low-power three-axis angular rate sensor. GYRO.

Learn More

50,31 62,38 with vat

 • Availability: in stock
710612
20 Channel GPS receiver

43,01 53,33 with vat

20 Channel GPS receiver

This GPS receiver comes with embedded antenna and only needs 5 pins to talk to your Arduino or MCU. Pin 1: GND Ground Pin 2: VCC Power supply of 3.3 ~ 3.5 VDC Pin 3: TX Port A serial data output (GPS out) N-8-1, NMEA v3.00 output Pin 4:RX Port A serial data input (GPS […]

Learn More

43,01 53,33 with vat

 • Availability: in stock
700835
JPEG Color Camera (IR)

39,84 49,40 with vat

39,84 49,40 with vat

 • Availability: in stock
700837
JPEG Color Camera

31,71 39,32 with vat

31,71 39,32 with vat

 • Availability: in stock
700836
Dual Axis Accelerometer (2D) 5g

14,00 17,36 with vat

14,00 17,36 with vat

 • Availability: in stock
700847

Showing 1–36 of 51 results