Εργαστηριακές Συσκευές

(Ελληνικά)

Εργαστηριακές Συσκευές, Εργαστηριακοί Ζυγοί, USB Αισθητήρες, Αναδευτήρες – Θερμαντήρες, Αντλίες Κενού, Διαθλασίμετρα, Θερμόμετρα Εργαστηρίου, Οξυγονόμετρα – Ανάλυση Αέρα, Πεχάμετρα – Αγωγιμόμετρα, Πιπέττες Εργαστηριακές, Πολωσίμετρα – Φωτόμετρα, Συσκευές Ηλεκτρόλυσης, Τροφοδοτικά – Συσκευές Μέτρησης, Υδατόλουτρα – Κλίβανοι Επώασης – Φούρνοι, Φασματοφωτόμετρα – Σωλήνες Αερίου Φάσματος, Φυγόκεντροι, Χρονόμετρα Εργαστηριακά

 • Laboratory Scales

  Laboratory Scales (2)

 • USB Αισθητήρες

  USB Αισθητήρες (17)

 • Αναδευτήρες - Θερμαντήρες

  Αναδευτήρες - Θερμαντήρες (6)

 • Αντλίες Κενού

  Αντλίες Κενού (3)

 • Διαθλασίμετρα

  Διαθλασίμετρα (3)

 • Θερμόμετρα Εργαστηρίου (28)

 • Οξυγονόμετρα - Ανάλυση Αέρα

  Οξυγονόμετρα - Ανάλυση Αέρα (4)

 • Πεχάμετρα - Αγωγιμόμετρα

  Πεχάμετρα - Αγωγιμόμετρα (6)

 • Πιπέττες Εργαστηριακές

  Πιπέττες Εργαστηριακές (3)

 • Πολωσίμετρα - Φωτόμετρα

  Πολωσίμετρα - Φωτόμετρα (5)

 • Electrolysis devices

  Electrolysis devices (8)

  Electrolysis devices (8)

  [:GR]Ηλεκτρόλυση ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο δύο διαφορετικά µέταλλα έρχονται σε επαφή µε το ίδιο υγρό (ηλεκτρολύτης), µε αποτέλεσµα να µετακινείται µάζα από το ηλεκτροθετικότερο µέταλλο (άνοδος) προς το λιγότερο ηλεκτροθετικό (κάθοδος). Μία τυπική εφαρµογή της ηλεκτρόλυσης είναι οι µπαταρίες.[:]
 • Power Supplies - Measuring Devices

  Power Supplies - Measuring Devices (17)

 • Water baths - Incubators - Ovens

  Water baths - Incubators - Ovens (9)

 • Spectrophotometers - Spectrum Pipes

  Spectrophotometers - Spectrum Pipes (5)

 • Centrifuge

  Centrifuge (4)

 • Timer Laboratory

  Timer Laboratory (1)

 • Register