Πακέτα για 4 ομάδες

Πακέτα για 4 ομάδες Φυσικών Επιστημών

Τα Πακέτα για 4 Ομάδες Φυσικών Επιστημών Ε & ΣΤ Δημοτικού είναι χωρισμένα σε θεματικές ενότητες:

  • Ενέργεια – Θερμότητα
  • Ηλεκτρισμός – Ηλεκτρομαγνητισμός
  • Φως – Ήχος
  • Μηχανική
  • Χημεία

Το καθένα καλύπτει την αντίστοιχη ενότητα του εργαστηριακού οδηγού και περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 4 ομάδες τεσσάρων παιδιών (4 x 4 = 16 μαθητές).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Πακέτο για 4 Ομάδες ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Πακέτο για 4 Ομάδες ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Πακέτο για 4 Ομάδες αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Καλύπτει τις αντίστοιχες ενότητες του εργαστηριακού οδηγού. Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 4 ομάδες τεσσάρων παιδιών. Το Πακέτο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ περιέχει αναλυτικά: Περιγραφή Ποσότητα Μπαταρίες 4,5V 4 Λάμπες 10 Κόλλα stick 2 […]

Learn More
900601S
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Πακέτο για 4 Ομάδες , ,

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Πακέτο για 4 Ομάδες ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Πακέτο για 4 Ομάδες αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Καλύπτει τις αντίστοιχες ενότητες του εργαστηριακού οδηγού. Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 4 ομάδες των τεσσάρων παιδιών. Το Πακέτο Τάξης ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ περιέχει αναλυτικά: Περιγραφή Ποσότητα Καλαμάκια πλαστικά 20 Καλαμάκια ξύλινα 20 […]

Learn More
900602S
ΦΩΣ ΗΧΟΣ Πακέτο για 4 Ομάδες ,

ΦΩΣ ΗΧΟΣ Πακέτο για 4 Ομάδες ΦΩΣ ΗΧΟΣ Πακέτο για 4 Ομάδες αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Καλύπτει τις αντίστοιχες ενότητες του εργαστηριακού οδηγού. Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 4 ομάδες τεσσάρων παιδιών. Το Πακέτο ΦΩΣ ΗΧΟΣ περιέχει αναλυτικά: Περιγραφή Ποσότητα Πλαστελίνη 5 Κεριά 4 Κοντά κεριά (ρεσώ) 4 […]

Learn More
900603S
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πακέτο για 4 Ομάδες ,

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πακέτο για 4 Ομάδες ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πακέτο για 4 Ομάδες αφορά την Ε’ Δημοτικού. Καλύπτει την αντίστοιχη ενότητα του εργαστηριακού οδηγού. Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 4 ομάδες τεσσάρων παιδιών. Το Πακέτο ΜΗΧΑΝΙΚΗ περιέχει αναλυτικά: Περιγραφή Ποσότητα Ηλεκτρονικό Χρονόμετρο Χειρός 4 Μεζούρες 8 Συνδετήρες μεγάλοι 1 κουτί Συνδετήρες μικροί […]

Learn More
900604S
ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο για 4 Ομάδες

104,84 130,00 με ΦΠΑ

ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο για 4 Ομάδες

ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο για 4 Ομάδες ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο για 4 Ομάδες αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Καλύπτει τις ενότητες Μίγματα της Ε’ Δημοτικού και Οξέα – Βάσεις – Άλατα της ΣΤ’ Δημοτικού. Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 4 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη). Το Πακέτο ΧΗΜΕΙΑ περιέχει αναλυτικά: Περιγραφή […]

Learn More
900605S

Εγγραφή