Φυσικών Επιστημών Προσχολικής

Τα πακέτα Φυσικών Επιστημών Προσχολικής περιέχουν απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων (πειραμάτων). Το πακέτο περιλαμβάνει Οδηγό Δασκάλου & Εργαστηριακό οδηγό μαθητών. Όλα σε μία συσκευασία.

Πακέτο Φ.Ε. Ανθρώπινο Σώμα

Πακέτο Φ.Ε. Ανθρώπινο Σώμα Το Πακέτο Φ.Ε Ανθρώπινο Σώμα αφορά στην Προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Περιέχει απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων (πειραμάτων) μέσα από τις οποίες τα παιδιά θα γνωρίσουν το Ανθρώπινο Σώμα και θα κατανοήσουν καλύτερα τις λειτουργίες του. Το πακέτο περιλαμβάνει Οδηγό Δασκάλου & Εργαστηριακό οδηγό μαθητών. […]

Learn More
900701
Πακέτο Φ.Ε. Οικολογία Περιβάλλον

Πακέτο Φ.Ε. Οικολογία Περιβάλλον Το Πακέτο Φ.Ε. Οικολογία Περιβάλλον αφορά στην Προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Περιέχει απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων (πειραμάτων) μέσα από τις οποίες τα παιδιά θα γνωρίσουν το περιβάλλον και θα ευαισθητοποιηθούν σε κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα, αποκτώντας από νωρίς οικολογική συνείδηση. Το πακέτο περιλαμβάνει Οδηγό Δασκάλου […]

Learn More
900702

Εγγραφή