Εκπαιδευτικά Προϊόντα

 • Φυσική

  Φυσική (552)

  Φυσική (552)

  [:GR][:GR]Η Φυσική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της ύλης, της κίνησής της μέσα στον χώρο και στον χρόνο, μαζί με τις σχετικές ποσότητες, όπως η ενέργεια και η δύναμη. Σύμφωνα με έναν ευρύτερο ορισμό, η Φυσική είναι η γενική ανάλυση της φύσης, που συνδέεται με τη προσπάθεια για κατανόηση της συμπεριφοράς του σύμπαντος. Η Φυσική είναι μια από τις παλαιότερες ακαδημαϊκές ενασχολήσεις, ίσως και η παλαιότερη, στον βαθμό που περιλαμβάνει και την Αστρονομία. Τουλάχιστον τις τελευταίες δυο χιλιετίες, αποτέλεσε το ένα τμήμα της φυσικής φιλοσοφίας, μαζί με τη Χημεία, κάποιους κλάδους των Μαθηματικών και τη Βιολογία. Η Φυσική επιπλέον συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που προκύπτουν από θεωρητικές καινοτομίες. Για παράδειγμα, τα βήματα που έγιναν στην κατανόηση του Ηλεκτρομαγνητισμού ή της Πυρηνικής Φυσικής οδήγησαν άμεσα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που έχουν μεταβάλει δραματικά (θετικά και αρνητικά) τη σύγχρονη κοινωνία, ακόμη και σε σύγκριση με τις λίγο παλαιότερες, όπως π.χ. η τηλεόραση, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οικιακές συσκευές, αλλά και τα πυρηνικά όπλα. Η ανάπτυξη της Θερμοδυναμικής έπαιξε μεγάλο ρόλο στη βιομηχανοποίηση. Επιπλέον, η εξέλιξη της Μηχανικής ενέπνευσε την ανάπτυξη της Υπολογιστικής.[:][:en] [:][:]
 • Χημεία

  Χημεία (442)

  Χημεία (442)

  [:GR][:GR]Η Χημεία είναι μία από τις επιστήμες που μελετούν την ύλη και τις ιδιότητές της (η άλλη επιστήμη είναι, κυρίως, η Φυσική). Ειδικότερα, η Χημεία ως επιστήμη ενδιαφέρεται για τη σύνθεση και τη δομή της ύλης, ενώ έχοντας επίγνωση των δύο αυτών χαρακτηριστικών ενός υλικού προσπαθεί να ερμηνεύσει τις ιδιότητές του και ιδιαίτερα τις μεταβολές της σύστασής του, δηλαδή τις χημικές αντιδράσεις στις οποίες αυτό μπορεί να συμμετάσχει. Η Χημεία προσεγγίζει την ύλη κυρίως στο επίπεδο των ατόμων εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα άτομα και μόρια, και ιδιαίτερα ασχολείται με το σχηματισμό και με τις ιδιότητες των χημικών δεσμών. Αν και στη φύση δεν υπάρχουν πολύ περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη ατόμων (στοιχεία) οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν αυτά να συνδυαστούν μεταξύ τους δίνει μια τεράστια ποικιλία μορίων (ενώσεων), καθιστώντας τη Χημεία μια συναρπαστική επιστήμη.[:] [:en] [:][:]
 • Βιολογία

  Βιολογία (346)

  Βιολογία (346)

  [:GR][:GR]Πρόκειται για την επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία των εμβίων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Ασχολείται με τα γνωρίσματα και τη συμπεριφορά των οργανισμών, εξετάζει πώς δημιουργούνται τα είδη και τα μεμονωμένα μέλη τους και μελετά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Η Βιολογία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιμέρους επιστημονικών πεδίων που συχνά θεωρούνται ως ανεξάρτητες ειδικεύσεις. Στο σύνολό τους εξετάζουν το φαινόμενο της ζωής σε ευρεία κλίμακα. Ως επιστήμες που μελετούν έμβιους οργανισμούς (Life Sciences) η Γεωπονική, η Κτηνιατρική και η Ιατρική είναι εφαρμοσμένες Βιολογικές Επιστήμες. Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών είναι η Γεωπονική, εφαρμοσμένη Βιολογία Ζώων είναι η Κτηνιατρική και εφαρμοσμένη Βιολογία Ανθρώπου η Ιατρική. Η ζωή εξετάζεται σε ατομικό και μοριακό επίπεδο από τη Μοριακή Βιολογία, τη Βιοχημεία, και τη Μοριακή Γενετική. Στο επίπεδο του κυττάρου, μελετάται στη Βιολογία Κυττάρου και στη Μικροβιολογία , και σε πολυκυτταρική μορφή ερευνάται από τη Φυσιολογία, την Ανατομία, και την Ιστολογία. Η Αναπτυξιακή Βιολογία μελετάει τη ζωή στο επίπεδο της ανάπτυξης (οντογένεσης) ενός οργανισμού. [:][:]
 • Μαθηματικά

  Μαθηματικά (331)

  Μαθηματικά (331)

  [:GR][:GR][:GR] Τα Mαθηματικά είναι η επιστήμη που μελετά θέματα που αφορούν την ποσότητα (αριθμούς), τη δομή (γεωμετρικά σχήματα), το χώρο, τη μεταβολή, τις σχέσεις όλων των μετρήσιμων αντικειμένων της πραγματικότητας και της φαντασίας μας, καθώς επίσης, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, και μερικά άλλα που δεν είναι γενικώς δεκτά ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στον ορισμό των μαθηματικών. [:][:][:]
 • Περιβάλλον - Οικολογία

  Περιβάλλον - Οικολογία (122)

 • Επιστήμες της Γης

  Επιστήμες της Γης (80)

 • Τεχνολογία

  Τεχνολογία (372)

  Τεχνολογία (372)

  [:GR][:GR][:GR][:GR]Η Τεχνολογία είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής της (θεωρητικής) επιστημονικής γνώσης με στόχο τη δημιουργία ενός αντικειμένου με πρακτικό όφελος. Ακριβέστερα ορίζεται ως η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για πρακτικούς σκοπούς, ιδιαίτερα στη βιομηχανία. Δευτερεύουσα έννοια της λέξης αφορά στην ανάπτυξη συσκευών και μηχανισμών για επιστημονικούς σκοπούς και εκείνον τον κλάδο της γνώσης που σχετίζεται με τις εφαρμοσμένες επιστήμες ή μηχανολογία. Άλλοτε αναφέρεται στη μεθοδολογία που χαρακτηρίζει μια τέτοια διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση η έννοια να αναφέρεται μόνο στην υψηλή τεχνολογία ή/και στην τεχνολογία υπολογιστών μόνο, αν και κατά βάση δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς τους τομείς. Για παράδειγμα, όσο ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός ή ένας υπολογιστής μπορεί να είναι τεχνολογία, τόσο μπορεί να είναι και ένα τυπικό ανοιχτήρι για μπουκάλια. [:][:]
 • Σχολικός Εξοπλισμός

  Σχολικός Εξοπλισμός (82)

 • Τέχνες & Αθλητισμός

  Τέχνες & Αθλητισμός (78)

 • Εγγραφή