Πίνακες Ανατομίας

Βακτήρια

16,90 πλέον ΦΠΑ

Βακτήρια

Αυτός ο πίνακας απεικονίζει βακτήρια σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης μέσα σε ένα τρυβλίο Petri. Διαστάσεις: 84x118cm

Learn More
232041
Σχιστόσωμα (Bilharzia)

16,90 πλέον ΦΠΑ

Σχιστόσωμα (Bilharzia)

Η σχιστοσωμίαση ή πυρετός του σαλιγκαριού είναι παρασιτική ασθένεια που προκαλείται από το γένος Schistosoma. Η ασθένεια έχει χαμηλό δείκτη θνησιμότητας αλλά είναι χρόνια και μπορεί να βλάψει εσωτερικά όργανα και στα παιδιά να επηρεάσει τη γνωστική τους ανάπτυξη και να επιβραδύνει την σωματική. Η ασθένεια είναι πολύ κοινή σε αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικά σε […]

Learn More
232072
Δομή Των Οστών

16,90 πλέον ΦΠΑ

Δομή Των Οστών

Η δομή των ανθρώπινων οστών έχει πολλά επίπεδα.Σε αυτόν τον πίνακα φαίνεται η δομή σε κάθετη τομή καθώς και η μικροανατομία τους.Διαστάσεις: 84x118cm

Learn More
232050
Παράσιτο «Ταινία»

16,90 πλέον ΦΠΑ

Παράσιτο «Ταινία»

Υπάρχουν παράσιτα που μπορούν να μεταδοθούν από ζώα σ ε ανθρώπους και αντίστροφα. Ένα τέτοιο είναι το παράσιτο «ταινία» . Αυτός ο πίνακας δείχνει την πορεία του παρασίτου στους ανθρώπους και τα ζώα καθώς και μια γραφική αναπαράσταση του ίδιου του παράσιτου. Διαστάσεις: 84x118cm

Learn More
232047
Κυτταρική Διαίρεση Ι, Μίτωση

Κάθε καλός μαθητής- σπουδαστής της βιολογίας πρέπει να κατανοήσει τη διαδικασία της μίτωσης. Αυτός ο πίνακας δείχνει αναλυτικά όλα τα στάδια. Διαστάσεις: 84x118cm

Learn More
232049
Κυτταρική Διαίρεση Ι, Μείωση

Η διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης (μείωση) στα θηλαστικά φαίνεται με λεπτομέρεια σε αυτόν τον πίνακα. Φαίνονται όλα τα στάδια αναλυτικά με χρώματα που αντιστοιχούν στις συνήθης χρώσεις που χρησιμοποιούμε στη μικροσκοπία. Διαστάσεις: 84x118cm

Learn More
232051
Εμβρυολογία Ι

16,90 πλέον ΦΠΑ

Εμβρυολογία Ι

Η εμβρυολογία είναι η μελέτη του εμβρύου και της ανάπτυξής του. Σε αυτόν τον πίνακα φαίνεται λεπτομερώς η ανάπτυξη μέσα στη μήτρα από τη στιγμή της γονιμοποίησης μέχρι τη γέννηση. Διαστάσεις: 84x118cm

Learn More
232066
Εμβρυολογία ΙΙ

16,90 πλέον ΦΠΑ

Εμβρυολογία ΙΙ

Η εμβρυολογία είναι η μελέτη του εμβρύου και της ανάπτυξής του.Αυτός ο πίνακας περιέχει λεπτομερή γραφήματα όλης της διαδικασίας.Διαστάσεις: 84x118cm

Learn More
232067
Ενδοκρινείς Αδένες

16,90 πλέον ΦΠΑ

Ενδοκρινείς Αδένες

Οι ενδοκρινείς αδένες πολλές φορές παραβλέπονται αλλά είναι αυτοί που ρυθμίζουν όλα τα συστήματα του σώματος με τις ορμόνες που εκκρίνουν. Αυτός ο πίνακας μας δείχνει τη θέση τους μέσα στο σώμα καθώς και την μικροανατομία ενός από αυτούς σε κυτταρικό επίπεδο. Διαστάσεις: 84x118cm

Learn More
232046
Σχηματισμός Μονοζυγωτικών & Διζυγωτικών Διδύμων

Με αυτόν τον πίνακα μπορείτε να κάνετε ένα βήμα παραπάνω στη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Παρουσιάζεται αναλυτικά σε κυτταρικό επίπεδο η ανάπτυξη μονοζυγωτικών και διζυγωτικών διδύμων. Διαστάσεις: 84x118cm

Learn More
232058
Ανθρώπινη Κυτταρική Δομή

Αυτός ο πίνακας απεικονίζει όλα τα οργανίδια του ανθρώπινου κυττάρου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Η μικροανατομία του εσωτερικού του κυττάρου μπορεί να μελετηθεί εύκολα λόγω του μεγάλου μεγέθους του πίνακα. Διαστάσεις: 84x118cm

Learn More
232027
Το Ανθρώπινο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Η ανατομία του ΚΝΣ φαίνεται με λεπτομέρεια σε αυτόν τον πίνακα.Απεικονίζεται πολύ αναλυτικά ο εγκέφαλος καθώς και τομή της σπονδυλικής στήλης.Διαστάσεις: 84x118cm

Learn More
232034

Showing 1– 12 of 44 results

Register