Προβολή 12 24 36

Η Μικροσκοπική Ζωή στο Νερό (10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα)

29,90 37,08 με ΦΠΑ 815607
Η Μικροσκοπική Ζωή στο Νερό (10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα) Η Μικροσκοπική Ζωή στο Νερό (10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα) Περιλαμβάνει: Διάτομα, σε διαφορετικές μορφές
Προσθήκη στο καλάθι

Η Υπέροχη Δομή του Φυτικού Κυττάρου (10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα)

29,90 37,08 με ΦΠΑ 215605
Η Υπέροχη Δομή του Φυτικού Κυττάρο (10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα) Η Υπέροχη Δομή του Φυτικού Κυττάρου (10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα) Περιλαμβάνει: Κύτταρα
Προσθήκη στο καλάθι

Κυτταρική Ανάπτυξη & Αναπαραγωγή (10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα)

29,90 37,08 με ΦΠΑ 215626
Κυτταρική Ανάπτυξη & Αναπαραγωγή (10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα) Κυτταρική Ανάπτυξη & Αναπαραγωγή (10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα) Περιλαμβάνει: Μιτωτικά στάδια σε μυελό οστών
Προσθήκη στο καλάθι

Κυτταρικών Δομών (Κυτταρική Δομή & Διαίρεση) (10 Παρασκευάσματα)

30,90 38,32 με ΦΠΑ 205004
Κυτταρικών Δομών (Κυτταρική Δομή & Διαίρεση) (10 Παρασκευάσματα) Κυτταρικών Δομών (Κυτταρική Δομή & Διαίρεση) (10 Παρασκευάσματα) Ascaris megalocephala (εμβρυολογία). Τομή
Προσθήκη στο καλάθι

Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα (Σετ 12 slides)

16,13 20,00 με ΦΠΑ 261046
Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα (Σετ 12 slides) Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα (Σετ 12 slides) (12) Slides Συνολικά με 36 δείγματα χωρισμένα στις παρακάτω κατηγορίες:
Προσθήκη στο καλάθι

Μίτωση & Μείωση 13 Μικρ. Παρασκευάσματα

45,16 56,00 με ΦΠΑ 200113
Μίτωση & Μείωση 13 Μικρ. Παρασκευάσματα Περιλαμβάνει: Adult testis Meiotic Stages Ovary, mature female Ascaris megalocephala embryology. Sec. of uteri
Προσθήκη στο καλάθι

Μίτωση & Μείωση Ι & ΙΙ (10 Παρασκευάσματα)

32,90 40,80 με ΦΠΑ 205010
Μίτωση & Μείωση Ι & ΙΙ (10 Παρασκευάσματα) Μίτωση & Μείωση Ι & ΙΙ (10 Παρασκευάσματα) Ascaris megalocephala εμβρυολογία. φαίνεται
Προσθήκη στο καλάθι

Οργανισμοί σε Μολυσμένο Νερό (10 Μικροσκ. Παρασκευάσματα)

29,90 37,08 με ΦΠΑ 815613
Οργανισμοί σε Μολυσμένο Νερό (10 Μικροσκ. Παρασκευάσματα) Οργανισμοί σε Μολυσμένο Νερό (10 Μικροσκ. Παρασκευάσματα).Περιλαμβάνει: Σπιρίλλια από πολύ μολυσμένο νερό Sphaerotilus
Προσθήκη στο καλάθι

Πακέτο Παρασκευασμάτων Βιολογίας

45,00 55,80 με ΦΠΑ 941217
Πακέτο Παρασκευασμάτων Βιολογίας Πακέτο Παρασκευασμάτων Βιολογίας Σειρά αντικειμενοφόρων πλακών με έτοιμες τομές φυτικών και ζωικών ιστών και παρασκευασμάτων για παρατήρηση
Προσθήκη στο καλάθι

Πρωτόζωα (7 Μικρ. Παρασκ.)

29,90 37,08 με ΦΠΑ 205510
Πρωτόζωα (7 Μικρ. Παρασκ.) Πρωτόζωα (7 Μικρ. Παρασκ.) moeba proteus, Rhizopoda, w.m Ceratium hirundinella, fresh-water Dinoflagellate w.m. Eimeria stiedae, causing
Προσθήκη στο καλάθι

Πρωτόζωα (8 Μικρ. Παρασκευάσματα)

29,90 37,08 με ΦΠΑ 205005
Πρωτόζωα (8 Μικρ. Παρασκευάσματα) Πρωτόζωα (8 Μικρ. Παρασκευάσματα) Αμοιβάδα Proteus, ριζόποδο, w.m. Ceratium hirundinella, γλυκού νερού μαστιγοφόρο wm Eimeria stiedae,
Προσθήκη στο καλάθι

ΣΕΤ 100 Παρασκευασμάτων Μικροσκοπίου

150,00 186,00 με ΦΠΑ 200100
ΣΕΤ 100 Παρασκευασμάτων Μικροσκοπίου Το ΣΕΤ 100 Παρασκευασμάτων Μικροσκοπίου περιέχει: 1.   Reptile Skin 2.   Ciliated columnar Pseudostratified 3.   Cotton leaf
Προσθήκη στο καλάθι