Πράσινη Χημεία (Green Chemistry)

Απορρυπαντικά & Περιβάλλον , , ,

Κατανοήστε τις συνέπειες του υπερτροφισμού στο υδάτινο περιβάλλον. Αναγνωρίστε ότι υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, πιο φιλικές στο περιβάλλον, όσον αφορά στις τυπικές χημικές τροφές που καταναλώνουμε. Μπορείτε να πειραματιστείτε και να παρακολουθήσετε την επίδραση δύο ρυπαντών σε δείγματα φυσικού νερού. Μπορείτε να οπτικοποιήσετε και να μετρήσετε τις διαφορές στις επιπτώσεις που έχουν στους οργανισμούς που ζουν […]

Learn More

81,90 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
360006
Επεξεργασία & Φιλτράρισμα του Νερού

Με αυτό το πακέτο οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο βιολογικός καθαρισμός του νερού στις αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας. Θα πραγματοποιήσουν σε μικρή κλίμακα αρκετές διαδικασίες που πραγματοποιούνται στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού πάνω στο «μολυσμένο» νερό. Θα εξετάσουν τις αλλαγές στο νερό μετά από κάθε διαδικασία. Θα παρατηρήσουν […]

Learn More

115,00 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
501010
Ηλεκτροχημική Επεξεργασία Ακάθαρτου Νερού ,

Η μόλυνση του νερού είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Όταν μολυνθεί , δεν μπορούμε απλά να το αφήσουμε «στην άκρη» με την ελπίδα ότι το περιβάλλον θα δημιουργήσει νέο, καθαρό νερό. Μια διαδικασία που χρησιμοποιείται συχνά για την επεξεργασία ακάθαρτου νερού ονομάζεται coagulation/flocculation και συνίσταται στη συμπύκνωση των ακαθαρσιών από […]

Learn More

109,90 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
360007
Όξινη Βροχή, Αποσάθρωση & Διάβρωση ,

Η όξινη βροχή είναι καταστρεπτική τόσο για τα υδάτινα οικοσυστήματα όσο και για τις χερσαίες περιοχές. Δεν επιδρά μόνο στις φυσικές επιφάνειες, όπως οι βραχώδεις επιφάνειες και οι ορεινές περιοχές αλλά και σε επιφάνειες φτιαγμένες από τον άνθρωπο όπως κτήρια, μαρμάρινα μνημεία κ.α. οι πέτρες, τα μέταλλα και γενικά τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα […]

Learn More

109,90 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
301017
Παραγωγή Βιοκαυσίμων

99,90 πλέον ΦΠΑ

Παραγωγή Βιοκαυσίμων ,

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν μια διαδικασία με δύο στάδια στην οποία θα παράγουν ακατέργαστο βιοκαύσιμο (βιοντίζελ). Το ακατέργαστο βιοντίζελ είναι τέτοιας ποιότητας ώστε να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πειράματα επίδειξης στα οποία θα το συγκρίνουμε με φυτικό λάδι. Στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης και μια μικρής κλίμακας προαιρετική εργασία κατά την οποία οι […]

Learn More

99,90 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
502011

Register