Τέχνες & Αθλητισμός

 • Καλλιτεχνικά

  Καλλιτεχνικά (23)

 • Αθλητισμός - Παιχνίδια Γυμναστικής

  Αθλητισμός - Παιχνίδια Γυμναστικής (26)

  Αθλητισμός - Παιχνίδια Γυμναστικής (26)

  [:GR]Ο Αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση, ως επίδοση σε αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα ο αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός ο οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό της. Για παράδειγμα στην Αρχαία Ελλάδα, ο αθλητισμός στην Αθήνα θεωρούταν κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό και είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα στην Σπάρτη ο αθλητισμός χρησιμοποιούταν για την στρατιωτική εκπαίδευση.[:]
 • Μουσική

  Μουσική (30)

 • Εγγραφή