Χημικά Αντιδραστήρια

 • Στοιχεία

  Στοιχεία (25)

  Στοιχεία (25)

  [:GR]

  Στοιχεία

  Χημικά στοιχεία, συχνά αποκαλούμενο απλά Στοιχεία, είναι χημικές ουσίες που αποτελούνται αποκλειστικά από άτομα με τον ίδιο αριθμό πρωτονίων στους πυρήνες τους (ατομικό αριθμό). Για παράδειγμα, η χημική ουσία που αποτελείται μόνο από άτομα με δύο πρωτόνια στους πυρήνες τους, είναι ένα χημικό στοιχείο, το οποίο μάλιστα ονομάζεται ήλιο. Τα χημικά στοιχεία διακρίνονται σε μέταλλαμεταλλοειδή και αμέταλλα. Τα πιο γνωστά παραδείγματα χημικών στοιχείων είναι ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο (αμέταλλα), το πυρίτιο, το αρσενικό (μεταλλοειδή), το αλουμίνιο, ο σίδηρος, ο χαλκός, ο χρυσός, ο υδράργυρος και ο μόλυβδος (μέταλλα).[:][:][:]
 • Οξέα

  Οξέα (16)

 • Βάσεις

  Βάσεις (11)

 • Οξείδια

  Οξείδια (7)

 • Άλατα

  Άλατα (77)

 • Δείκτες

  Δείκτες (23)

 • Οργανικές Ενώσεις

  Οργανικές Ενώσεις (55)

 • Εγγραφή