Βάσεις

Already Sold: 0 Available: 1

19,90 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330441

7,00 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330442
Lime Water (500ml)

5,40 πλέον ΦΠΑ

5,40 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330443

7,90 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330446

12,90 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330450

46,10 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330451
Αμμωνία (1000ml 30-33%)

16,90 πλέον ΦΠΑ

16,90 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330041
Αμμωνία (2,5lt 25-28%)

24,90 πλέον ΦΠΑ

24,90 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330039
Αμμωνία (500ml 25-28%)

6,90 πλέον ΦΠΑ

6,90 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330040

5,90 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330444
Υδροξείδιο του Καλίου 0.1N 1lt ,

Υδροξείδιο του Καλίου 0.1N 1lt
Καυστικό Κάλιο ή Καυστική Ποτάσα
KOH
M.W. : 56.105 g/mol

Learn More

14,90 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330445
Out of stock
Υδροξείδιο του Νατρίου 0.1N 1lt ,

Υδροξείδιο του Νατρίου 0.1N 1lt
Καυστικό Νάτριο ή Καυστική Σόδα
NaOH ή HNaO
M.W. : 39.997 g/mol

Learn More

15,00 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: out of stock
330452

Register