Δείκτες

Δείκτης BiCarbonate (500ml)

11,20 πλέον ΦΠΑ

11,20 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330112

8,00 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330751

11,60 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330750
Ερυθρό του Κονγκό (10gr)

8,20 πλέον ΦΠΑ

8,20 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330710
ERIO T (25gr)

8,40 πλέον ΦΠΑ

8,40 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330810
Fluorescein (25gr)

10,50 πλέον ΦΠΑ

10,50 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330852

7,80 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330700
m-Cresol Purple (5gr)

16,98 πλέον ΦΠΑ

16,98 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330781

33,00 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330785
Ηλιανθίνη (100ml)

4,80 πλέον ΦΠΑ

4,80 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330730

3,15 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330715

13,00 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330766

Showing 1–12 of 21 results

Register