Δείκτες

Δείκτης BiCarbonate (500ml)

11,20 πλέον ΦΠΑ

330112
330750
Ερυθρό του Κονγκό (10gr)

8,20 πλέον ΦΠΑ

330710
ERIO T (25gr)

8,40 πλέον ΦΠΑ

330810
Out of stock
Fluorescein (25gr)

10,50 πλέον ΦΠΑ

330852
330700
m-Cresol Purple (5gr)

16,98 πλέον ΦΠΑ

330781
330785
Ηλιανθίνη (100ml)

4,80 πλέον ΦΠΑ

330730
330715
Out of stock
330766
330720

Showing 1– 12 of 22 results

Register