Οξέα

Βορικό Οξύ (500gr)

10,40 πλέον ΦΠΑ

330070
Γαλακτικό Οξύ (500ml)

13,28 πλέον ΦΠΑ

330085
Μηλονικό Οξύ (25gr)

7,80 πλέον ΦΠΑ

330236
Προπιονικό Οξύ (500ml)

13,80 πλέον ΦΠΑ

330353
Νιτρικό Οξύ (1000ml) 65-68%

19,90 πλέον ΦΠΑ

330276
Νιτρικό οξύ (2,5lt 65%)

21,60 πλέον ΦΠΑ

330274
Ελαϊκό Οξύ (250ml)

8,40 πλέον ΦΠΑ

330130
Οξαλικό οξύ (250gr)

6,40 πλέον ΦΠΑ

330300
Φωσφορικό Οξύ (500ml)

19,90 πλέον ΦΠΑ

330505
Φωσφορώδες Οξύ (500gr)

34,20 πλέον ΦΠΑ

330506
Τρυγικό Οξύ (100gr)

9,90 πλέον ΦΠΑ

330415
Φωσφορικό Νάτριο (250gr)

6,90 πλέον ΦΠΑ

330500

Showing 1– 12 of 17 results

Register