Προβολή 12 24 36

Βορικό Οξύ 500g

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330070
Βορικό οξύ 500gr Ορθοβορικό οξύ, βορατικό οξύ Trihydrooxidoboron, Orthoboric acid, Boracic acid, Optibor BH3O3 M.W: 61.83 g·mol−1 CAS Registry Number: 10043-35-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Boric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Γαλακτικό Οξύ 250ml 85-90%

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330086
Γαλακτικό Οξύ 250ml 85-90% 2-υδροξυπροπανικό οξύ, α-υδροξυπροπανικό οξύ, 2-Hydroxypropanoic acid, Lactic acid, Milk acid C3H6O3 M.W: 90.078 g·mol−1 CAS Registry Number: 50-21-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lactic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Γαλακτικό Οξύ 500ml 85-90%

17,50 21,70 με ΦΠΑ 330085
Γαλακτικό Οξύ 500ml 85-90% 2-υδροξυπροπανικό οξύ, α-υδροξυπροπανικό οξύ, 2-Hydroxypropanoic acid, Lactic acid, Milk acid C3H6O3 M.W: 90.078 g·mol−1 CAS Registry Number: 50-21-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lactic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Δεκανοϊκό οξύ 98% 100g

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330113
Δεκανοϊκό οξύ 98% 100g Καπρικό οξύ, Δεκυλικό οξύ, Decanoic acid, Capric acid, n-Capric acid, n-Decanoic acid, Decylic acid, n-Decylic acid C10H20O2 M.W: 172.268 g·mol−1 CAS Registry Number: 334-48-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Decanoic-acid  
Προσθήκη στο καλάθι

Ελαϊκό Οξύ 250ml

15,32 19,00 με ΦΠΑ 330130
Ελαϊκό Οξύ 250ml (9Z)-Δεκαοκτα-9-ενοϊκό οξύ, cis-9-δεκαοκταενοϊκό οξύ, (9Z)-Octadec-9-enoic acid, Oleic acid, (9Z)-Octadecenoic acid, (Z)-Octadec-9-enoic acid C18H34O2 M.W: 282.47 g·mol−1 CAS Registry Number: 112-80-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oleic-acid  
Προσθήκη στο καλάθι

Θειικό Οξύ 1Lt 95-97%

14,90 18,48 με ΦΠΑ 330161
Θειικό Οξύ 1Lt 95-97% Βιτριόλι, Sulfuric acid, Oil of vitriol H2SO4 M.W: 98,08 g/mol CAS Registry Number: 7664-93-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfuric-acid

Η αγορά του προϊόντος απευθύνεται ΜΟΝΟ σε επαγγελματίες και σε αγορά με τιμολόγιο.

Προσθήκη στο καλάθι

Κιτρικό οξύ 99% άνυδρο 500g

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330210
Κιτρικό οξύ άνυδρο 500g 99% Β-υδρόξυ-τρικαρβαλλυλικό οξύ, Citric acid, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid C6H8O7 M.W: 192,12 g/mol CAS Registry Number: 77-92-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Citric-acid  
Προσθήκη στο καλάθι

Μηλεϊνικό Οξύ 99.5% 500g

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330227
Μηλεϊνικό Οξύ 99.5% 500g (2Z)-But-2-enedioic acid, Maleic acid C4H4O4 M.W: 116.072 g·mol-1 CAS Registry Number: 110-16-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Maleic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Μηλονικό Οξύ 25g

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330236
Μηλονικό Οξύ 25g Προπανοδιικό Οξύ, Malonic acid, Propanedioic acid, Methanedicarboxylic acid C3H4O4 M.W: 104.061 g·mol−1 CAS Registry Number: 141-82-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Propanedioic-acid_-_carboxymethoxy
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Οξύ 1Lt 65-68% 15N

17,90 22,20 με ΦΠΑ 330276
Νιτρικό Οξύ 1Lt 65% 15N Υδρογόνο νιτρικό, Ακουαφόρτε, Nitric acid, Aqua fortis, Spirit of niter, Hydrogen nitrate, Acidum nitricum HNO3 M.W. : 63.01 (g/mol) CAS Number : 7697-37-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nitric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Χρωμικό Οξύ 1Lt 5%

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330572
Χρωμικό Οξύ 1Lt 5% Chromic acid, Dihydroxidodioxidochromium, Chromic(VI) acid, Tetraoxochromic acid H2CrO4 M.W. : 118.01 g/mol CAS Number : 7738-94-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chromic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό οξύ 2.5lt 65% 15N

28,23 35,01 με ΦΠΑ 330274
Νιτρικό Οξύ, 2.5Lt, 65% 15N Υδρογόνο Νιτρικό, Ακουαφόρτε, Nitric acid, Aqua fortis, Spirit of niter, Hydrogen nitrate, Acidum nitricum HNO3 M.W. : 63.01 (g/mol) CAS Number : 7697-37-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nitric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Αδιπικό Οξύ 99.5% 1lt

24,19 30,00 με ΦΠΑ 330007
Αδιπικό Οξύ 99.5% 1lt εξανοδιικό οξύ, εξανο-1,6-δικαρβοξυλικό οξύ, εξανο-1,6-διικό οξύ, Hexanedioic acid, Adipic acid Butane-1,4-dicarboxylic acid, Hexane-1,6-dioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid C6H10O4 M.W: 146.142 g·mol−1 CAS Registry Number: 124-04-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Adipic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Αδιπικό Οξύ 99% 250gr

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330006
Αδιπικό Οξύ 99% 250gr εξανοδιικό οξύ, εξανο-1,6-δικαρβοξυλικό οξύ, εξανο-1,6-διικό οξύ, Hexanedioic acid, Adipic acid Butane-1,4-dicarboxylic acid, Hexane-1,6-dioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid C6H10O4 M.W: 146.142 g·mol−1 CAS Registry Number: 124-04-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Adipic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Οξαλικό Οξύ 250g

6,40 7,94 με ΦΠΑ 330300
Οξαλικό Οξύ 250g 2H2O (ένυδρο) Αιθανοδιικό οξύ 250g Οξαλικό οξύ, Oxalic acid, Ethanedioic acid, Wood bleach C2H2O4 *2H2O M.W: 126.07 g·mol−1 CAS Number: 6153-56-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oxalic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 99.5% 500g

36,29 45,00 με ΦΠΑ 330013
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 99.5% 500g Ασπιρίνη, acetylsalicylic acid, Aspirin, 2-acetoxybenzoic acid, acetylsalicylate, acetylsalicylic acid, O-acetylsalicylic acid C9H8O4 M.W: 180.159 g·mol−1 CAS Registry Number: 50-78-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Aspirin
Προσθήκη στο καλάθι

Βουτυρικό οξύ 99% 500mL

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330079
Βουτυρικό οξύ 99% 500mL Βουτανικό οξύ, Butanoic acid, Butyric acid, 1-Propanecarboxylic acid, Propanecarboxylic acid C3H7COOH M.W: 88.106 g·mol−1 CAS Registry Number: 107-92-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Butyric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Οξικό οξύ 99% glacial 1lt

14,92 18,50 με ΦΠΑ 330327
Οξικό οξύ glacial 99% 1lt Αιθανικό οξύ, Acetic acid, Ethanoic acid, Vinegar (when dilute); Hydrogen acetate; Methanecarboxylic acid C2H4O2 M.W: 60.052 g·mol−1 CAS Registry Number: 64-19-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Οξικό οξύ 99% glacial 500ml

10,08 12,50 με ΦΠΑ 330325
Οξικό οξύ glacial 99% Αιθανικό οξύ, Acetic acid, Ethanoic acid, Vinegar (when dilute); Hydrogen acetate; Methanecarboxylic acid C2H4O2 M.W: 60.052 g·mol−1 CAS Registry Number: 64-19-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Πικρικό Οξύ 500mL

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330340
Πικρικό Οξύ 500mL 1,3% 2,4,6-τρινιτροφαινόλης (TNP), 2,4,6-Trinitrophenol, picric acid, Carbazotic acid, Phenol trinitrate, Picronitric acid, Trinitrophenol, 2,4,6-Trinitro-1-phenol, 2-Hydroxy-1,3,5-trinitrobenzene, TNP, Melinite, Lyddite C6H3N3O7 M.W:229.10 g·mol−1 CAS Registry Number: 88-89-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Picric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Τριχλωροξικό οξύ 5% 100mL

8,06 9,99 με ΦΠΑ 330397
Τριχλωροξικό οξύ 5% 100mL TCA, TCAA, τριχλωροαιθανοϊκό οξύ, Trichloroacetic acid C2HCl3O2 M.W: 163.38 g·mol−1 CAS Registry Number: 76-03-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Trichloroacetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Τριχλωροξικό οξύ 99% 100g

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330398
Τριχλωροξικό οξύ 99% 100g TCA, TCAA, τριχλωροαιθανοϊκό οξύ, Trichloroacetic acid C2HCl3O2 M.W: 163.38 g·mol−1 CAS Registry Number: 76-03-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Trichloroacetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Χλωροξικό οξύ 99.5% 100gr

8,06 9,99 με ΦΠΑ 330569
Χλωροξικό οξύ 99.5% 100g Χλωραιθανικό οξύ, Chloroacetic acid, Chloroethanoic acid, 2-Chloroacetic acid, 2-Chloroethanoic acid C2H3ClO2 M.W: 94.49 g·mol−1 CAS Registry Number: 79-11-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chloroacetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Προπανικό Οξύ 99% 500ml

24,19 30,00 με ΦΠΑ 330353
Προπανικό Οξύ 500ml Προπιονικό οξύ, Propanoic acid, Propionic acid, Ethanecarboxylic acid C3H6O2 M.W: 74.079 g·mol−1 CAS Registry Number: 79-09-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Propionic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Τρυγικό Οξύ 100gr

9,90 12,28 με ΦΠΑ 330415
Τρυγικό οξύ 100gr 2,3-διυδροξυ-βουτανοδιοϊκό οξύ, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, Tartaric acid C4H6O6 M.W: 150,09 g/mol CAS Registry Number: 526-83-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tartaric-acid  
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροχλωρικό Οξύ 1Lt 35-37%

16,90 20,96 με ΦΠΑ 330456
Υδροχλωρικό Οξύ 1Lt 35% ~9,6Μ Υδροχλωρίδιο, Υδροχλώριο, Xλωράνιο, Chlorane, Muriatic acid, Spirits of salt,  Hydronium chloride HCL M.W. : 36.46(g/mol) CAS Number : 7647-01-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrochloric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Σουλφαμικό οξύ 99% 250g

13,63 16,90 με ΦΠΑ 330387
Σουλφαμικό οξύ 99% 250g αμιδοσουλφονικό οξύ, αμινοσουλφονικό οξύ, σουλφαμιδικό οξύ, Sulfamic acid, amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, and sulfamidic acid H3NSO3 M.W: 97.10 g/mol CAS Registry Number: 5329-14-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfamic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Φωσφορικό Οξύ 500ml

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330505
Φωσφορικό οξύ 85% 500ml ορθοφωσφορικό οξύ, OrthoPhosphoric acid, Phosphoric acid H3PO4 M.W: 97.994 g·mol−1 CAS Registry Number: 7664-38-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Phosphoric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Φωσφορώδες Οξύ 500g

40,32 50,00 με ΦΠΑ 330506
Φωσφορώδες οξύ 500gr ορθοφωσφορώδες οξύ, phosphonic acid, Dihydroxyphosphine oxide, Dihydroxy(oxo)-λ5-phosphane H3PO3 M.W: 81.99 g/mol^-1 CAS Registry Number: 13598-36-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Phosphorous-acid
Προσθήκη στο καλάθι