Οργανικές Ενώσεις

Ακεταλδεϋδη (500ml)

12,60 πλέον ΦΠΑ

330025
Ακετόνη (500ml)

9,90 πλέον ΦΠΑ

330030
330005
Out of stock
Άγαρ (100gr)

16,10 πλέον ΦΠΑ

330002
Ασκορβικό Οξύ (25gr)

10,20 πλέον ΦΠΑ

Already Sold: 0 Available: 10
330061
Βενζόλιο (500ml)

10,00 πλέον ΦΠΑ

330065
Βουτανόλη -1 (2,5lt)

35,70 πλέον ΦΠΑ

330076
Βουτανόλη -1 (500ml)

9,15 πλέον ΦΠΑ

330075
Ανθρακασβέστιο (500gr)

11,90 πλέον ΦΠΑ

330051
Γλυκόζη (250gr)

7,00 πλέον ΦΠΑ

330090
Μαλτόζη (25gr)

10,00 πλέον ΦΠΑ

330235
DCPIP (5gr)

59,00 πλέον ΦΠΑ

Already Sold: 0 Available: 2
330119

Showing 1– 12 of 54 results

Register