Οργανικές Ενώσεις

Ακεταλδεϋδη (500ml)

12,60 πλέον ΦΠΑ

12,60 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330025
Ακετόνη (500ml)

9,90 πλέον ΦΠΑ

9,90 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330030

58,80 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330005
Άγαρ (100gr)

16,10 πλέον ΦΠΑ

16,10 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330002
Ασκορβικό Οξύ (25gr)

10,20 πλέον ΦΠΑ

Already Sold: 0 Available: 10

10,20 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330061
Βενζόλιο (500ml)

10,00 πλέον ΦΠΑ

10,00 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330065
Βουτανόλη -1 (2,5lt)

35,70 πλέον ΦΠΑ

35,70 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330076
Βουτανόλη -1 (500ml)

9,15 πλέον ΦΠΑ

9,15 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330075
Ανθρακασβέστιο (500gr)

11,90 πλέον ΦΠΑ

11,90 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330051
Μαλτόζη (25gr)

10,00 πλέον ΦΠΑ

10,00 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
870031
Γλυκόζη (250gr)

7,00 πλέον ΦΠΑ

7,00 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330090
DCPIP (5gr)

59,00 πλέον ΦΠΑ

Already Sold: 0 Available: 2
DCPIP (5gr) ,

DCPIP (5gr) – 2,6 Διχλωροφαινόλη Ινδοφαινόλη

Learn More

59,00 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330119

Showing 1–12 of 52 results

Register