Εργαστηριακές Συσκευές, Εργαστηριακοί Ζυγοί, USB Αισθητήρες, Αναδευτήρες – Θερμαντήρες, Αντλίες Κενού, Διαθλασίμετρα, Θερμόμετρα Εργαστηρίου, Οξυγονόμετρα – Ανάλυση Αέρα, Πεχάμετρα – Αγωγιμόμετρα, Πιπέττες Εργαστηριακές, Πολωσίμετρα – Φωτόμετρα, Συσκευές Ηλεκτρόλυσης, Τροφοδοτικά – Συσκευές Μέτρησης, Υδατόλουτρα – Κλίβανοι Επώασης – Φούρνοι, Φασματοφωτόμετρα – Σωλήνες Αερίου Φάσματος, Φυγόκεντροι, Χρονόμετρα Εργαστηριακά

Αναδευτήρες - Θερμαντήρες (15)

Αντλίες Κενού (3)

Διαθλασίμετρα (9)

Εργαστηριακοί Ζυγοί (6)

Θερμόμετρα Εργαστηρίου (26)

Οξυγονόμετρα - Ανάλυση Αέρα (6)

Κλίβανοι Αποστείρωσης (2)

Πεχάμετρα - Αγωγιμόμετρα (17)

Πιπέττες Εργαστηριακές (2)

Τροφοδοτικά - Συσκευές Μέτρησης (18)

Φυγόκεντροι (9)

Πολωσίμετρα - Φωτόμετρα (4)

Συσκευές Ηλεκτρόλυσης (13)

Ηλεκτροφόρηση (5)

Υδατόλουτρα - Κλίβανοι Επώασης - Φούρνοι (21)

Φασματοφωτόμετρα - Σωλήνες Αερίου Φάσματος (9)

Χρονόμετρα Εργαστηριακά (3)