Εργαστηριακές Συσκευές, Εργαστηριακοί Ζυγοί, USB Αισθητήρες, Αναδευτήρες – Θερμαντήρες, Αντλίες Κενού, Διαθλασίμετρα, Θερμόμετρα Εργαστηρίου, Οξυγονόμετρα – Ανάλυση Αέρα, Πεχάμετρα – Αγωγιμόμετρα, Πιπέττες Εργαστηριακές, Πολωσίμετρα – Φωτόμετρα, Συσκευές Ηλεκτρόλυσης, Τροφοδοτικά – Συσκευές Μέτρησης, Υδατόλουτρα – Κλίβανοι Επώασης – Φούρνοι, Φασματοφωτόμετρα – Σωλήνες Αερίου Φάσματος, Φυγόκεντροι, Χρονόμετρα Εργαστηριακά

Αναδευτήρες - Θερμαντήρες (12)

Αντλίες Κενού (3)

Διαθλασίμετρα (8)

Εργαστηριακοί Ζυγοί (5)

Θερμόμετρα Εργαστηρίου (26)

Οξυγονόμετρα - Ανάλυση Αέρα (6)

Πεχάμετρα - Αγωγιμόμετρα (15)

Πιπέττες Εργαστηριακές (3)

Πολωσίμετρα - Φωτόμετρα (6)

Συσκευές Ηλεκτρόλυσης (14)

Ηλεκτροφόρηση (4)

Τροφοδοτικά - Συσκευές Μέτρησης (17)

Υδατόλουτρα - Κλίβανοι Επώασης - Φούρνοι (18)

Φασματοφωτόμετρα - Σωλήνες Αερίου Φάσματος (6)

Φυγόκεντροι (9)

Χρονόμετρα Εργαστηριακά (2)