Εργαστηριακές Συσκευές, Εργαστηριακοί Ζυγοί, USB Αισθητήρες, Αναδευτήρες – Θερμαντήρες, Αντλίες Κενού, Διαθλασίμετρα, Θερμόμετρα Εργαστηρίου, Οξυγονόμετρα – Ανάλυση Αέρα, Πεχάμετρα – Αγωγιμόμετρα, Πιπέττες Εργαστηριακές, Πολωσίμετρα – Φωτόμετρα, Συσκευές Ηλεκτρόλυσης, Τροφοδοτικά – Συσκευές Μέτρησης, Υδατόλουτρα – Κλίβανοι Επώασης – Φούρνοι, Φασματοφωτόμετρα – Σωλήνες Αερίου Φάσματος, Φυγόκεντροι, Χρονόμετρα Εργαστηριακά

USB Αισθητήρες & MBL Αισθητήρες (28)

Αναδευτήρες - Θερμαντήρες (10)

Αντλίες Κενού (3)

Διαθλασίμετρα (4)

Εργαστηριακοί Ζυγοί (2)

Θερμόμετρα Εργαστηρίου (32)

Οξυγονόμετρα - Ανάλυση Αέρα (4)

Πεχάμετρα - Αγωγιμόμετρα (11)

Πιπέττες Εργαστηριακές (3)

Πολωσίμετρα - Φωτόμετρα (5)

Συσκευές Ηλεκτρόλυσης (11)

Τροφοδοτικά - Συσκευές Μέτρησης (19)

Υδατόλουτρα - Κλίβανοι Επώασης - Φούρνοι (11)

Φασματοφωτόμετρα - Σωλήνες Αερίου Φάσματος (6)

Φυγόκεντροι (11)

Χρονόμετρα Εργαστηριακά (2)