Εργαστηριακές Συσκευές, Εργαστηριακοί Ζυγοί, USB Αισθητήρες, Αναδευτήρες – Θερμαντήρες, Αντλίες Κενού, Διαθλασίμετρα, Θερμόμετρα Εργαστηρίου, Οξυγονόμετρα – Ανάλυση Αέρα, Πεχάμετρα – Αγωγιμόμετρα, Πιπέττες Εργαστηριακές, Πολωσίμετρα – Φωτόμετρα, Συσκευές Ηλεκτρόλυσης, Τροφοδοτικά – Συσκευές Μέτρησης, Υδατόλουτρα – Κλίβανοι Επώασης – Φούρνοι, Φασματοφωτόμετρα – Σωλήνες Αερίου Φάσματος, Φυγόκεντροι, Χρονόμετρα Εργαστηριακά

Αναδευτήρες - Θερμαντήρες (12)

Αντλίες Κενού (3)

Διαθλασίμετρα (6)

Εργαστηριακοί Ζυγοί (4)

Θερμόμετρα Εργαστηρίου (25)

Οξυγονόμετρα - Ανάλυση Αέρα (6)

Πεχάμετρα - Αγωγιμόμετρα (14)

Πιπέττες Εργαστηριακές (3)

Πολωσίμετρα - Φωτόμετρα (5)

Συσκευές Ηλεκτρόλυσης (13)

Ηλεκτροφόρηση (4)

Τροφοδοτικά - Συσκευές Μέτρησης (18)

Υδατόλουτρα - Κλίβανοι Επώασης - Φούρνοι (17)

Φασματοφωτόμετρα - Σωλήνες Αερίου Φάσματος (6)

Φυγόκεντροι (11)

Χρονόμετρα Εργαστηριακά (2)