Εργαστηριακές Συσκευές

Εργαστηριακές Συσκευές, Εργαστηριακοί Ζυγοί, USB Αισθητήρες, Αναδευτήρες – Θερμαντήρες, Αντλίες Κενού, Διαθλασίμετρα, Θερμόμετρα Εργαστηρίου, Οξυγονόμετρα – Ανάλυση Αέρα, Πεχάμετρα – Αγωγιμόμετρα, Πιπέττες Εργαστηριακές, Πολωσίμετρα – Φωτόμετρα, Συσκευές Ηλεκτρόλυσης, Τροφοδοτικά – Συσκευές Μέτρησης, Υδατόλουτρα – Κλίβανοι Επώασης – Φούρνοι, Φασματοφωτόμετρα – Σωλήνες Αερίου Φάσματος, Φυγόκεντροι, Χρονόμετρα Εργαστηριακά

 • Εργαστηριακοί Ζυγοί

  Εργαστηριακοί Ζυγοί (2)

 • USB Αισθητήρες

  USB Αισθητήρες (17)

 • Αναδευτήρες - Θερμαντήρες

  Αναδευτήρες - Θερμαντήρες (6)

 • Αντλίες Κενού

  Αντλίες Κενού (3)

 • Διαθλασίμετρα

  Διαθλασίμετρα (3)

 • Θερμόμετρα Εργαστηρίου (27)

 • Οξυγονόμετρα - Ανάλυση Αέρα

  Οξυγονόμετρα - Ανάλυση Αέρα (4)

 • Πεχάμετρα - Αγωγιμόμετρα

  Πεχάμετρα - Αγωγιμόμετρα (6)

 • Πιπέττες Εργαστηριακές

  Πιπέττες Εργαστηριακές (3)

 • Πολωσίμετρα - Φωτόμετρα

  Πολωσίμετρα - Φωτόμετρα (5)

 • Συσκευές Ηλεκτρόλυσης

  Συσκευές Ηλεκτρόλυσης (8)

  Συσκευές Ηλεκτρόλυσης (8)

  [:GR]Ηλεκτρόλυση ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο δύο διαφορετικά µέταλλα έρχονται σε επαφή µε το ίδιο υγρό (ηλεκτρολύτης), µε αποτέλεσµα να µετακινείται µάζα από το ηλεκτροθετικότερο µέταλλο (άνοδος) προς το λιγότερο ηλεκτροθετικό (κάθοδος). Μία τυπική εφαρµογή της ηλεκτρόλυσης είναι οι µπαταρίες.[:]
 • Τροφοδοτικά - Συσκευές Μέτρησης

  Τροφοδοτικά - Συσκευές Μέτρησης (16)

 • Υδατόλουτρα - Κλίβανοι Επώασης - Φούρνοι

  Υδατόλουτρα - Κλίβανοι Επώασης - Φούρνοι (9)

 • Φασματοφωτόμετρα - Σωλήνες Αερίου Φάσματος

  Φασματοφωτόμετρα - Σωλήνες Αερίου Φάσματος (4)

 • Φυγόκεντροι

  Φυγόκεντροι (4)

 • Χρονόμετρα Εργαστηριακά

  Χρονόμετρα Εργαστηριακά (1)

 • Εγγραφή