Εργαστηριακές Συσκευές

 • Εργαστηριακοί Ζυγοί

  Εργαστηριακοί Ζυγοί (3)

 • USB Αισθητήρες

  USB Αισθητήρες (17)

  USB Αισθητήρες (17)

  [:GR]Drivers για USB Αισθητήρες - QUSB Sensors: Windows version online installation file (Approx. 25M): http://www.koreadigital.com/url/updates/sciencesharppc/setup.exe Windows version off-line installation file (Approx. 260M): http://www.koreadigital.com/url/updates/sciencesharppc/setup_full.exe Excel version online installation file (Approx. 70M): http://www.koreadigital.com/url/updates/sciencesharpexcel/setup.exe Excel version off-line installation file (Approx. 315M): http://www.koreadigital.com/url/updates/sciencesharpexcel/setup_full.exe[:en]Drivers for QUSB Sensors: Windows version online installation file (Approx. 25M): http://www.koreadigital.com/url/updates/sciencesharppc/setup.exe Windows version off-line installation file (Approx. 260M): http://www.koreadigital.com/url/updates/sciencesharppc/setup_full.exe Excel version online installation file (Approx. 70M): http://www.koreadigital.com/url/updates/sciencesharpexcel/setup.exe Excel version off-line installation file (Approx. 315M): http://www.koreadigital.com/url/updates/sciencesharpexcel/setup_full.exe[:]
 • Αναδευτήρες - Θερμαντήρες

  Αναδευτήρες - Θερμαντήρες (5)

 • Αντλίες Κενού

  Αντλίες Κενού (3)

 • Διαθλασίμετρα

  Διαθλασίμετρα (3)

 • Θερμόμετρα Εργαστηρίου

  Θερμόμετρα Εργαστηρίου (27)

 • Οξυγονόμετρα - Ανάλυση Αέρα

  Οξυγονόμετρα - Ανάλυση Αέρα (4)

 • Πεχάμετρα - Αγωγιμόμετρα

  Πεχάμετρα - Αγωγιμόμετρα (6)

 • Πολωσίμετρα - Φωτόμετρα

  Πολωσίμετρα - Φωτόμετρα (5)

 • Συσκευές Ηλεκτρόλυσης

  Συσκευές Ηλεκτρόλυσης (8)

  Συσκευές Ηλεκτρόλυσης (8)

  [:GR]Ηλεκτρόλυση ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο δύο διαφορετικά µέταλλα έρχονται σε επαφή µε το ίδιο υγρό (ηλεκτρολύτης), µε αποτέλεσµα να µετακινείται µάζα από το ηλεκτροθετικότερο µέταλλο (άνοδος) προς το λιγότερο ηλεκτροθετικό (κάθοδος). Μία τυπική εφαρµογή της ηλεκτρόλυσης είναι οι µπαταρίες.[:]
 • Τροφοδοτικά - Συσκευές Μέτρησης

  Τροφοδοτικά - Συσκευές Μέτρησης (14)

 • Υδατόλουτρα - Κλίβανοι Επώασης - Φούρνοι

  Υδατόλουτρα - Κλίβανοι Επώασης - Φούρνοι (7)

 • Φασματοφωτόμετρα - Σωλήνες Αερίου Φάσματος

  Φασματοφωτόμετρα - Σωλήνες Αερίου Φάσματος (4)

 • Φυγόκεντροι

  Φυγόκεντροι (4)

 • Χρονόμετρα Εργαστηριακά

  Χρονόμετρα Εργαστηριακά (1)

 • Register