Αναλώσιμα (Εργαστηριακά) (57)

Κάμερες Μικροσκοπίου (7)

Μικροσκόπια Διοφθάλμια (8)

Μικροσκόπια Μονοφθάλμια (7)

Παρασκευάσματα Μικροσκοπίου (69)

Περιφερειακά Μικροσκοπίου (19)

Στερεοσκόπια (6)