Αναλώσιμα (Εργαστηριακά) (64)

Κάμερες Μικροσκοπίου (7)

Μικροσκόπια Διοφθάλμια (8)

Μικροσκόπια Μονοφθάλμια (11)

Παρασκευάσματα Μικροσκοπίου (70)

Περιφερειακά Μικροσκοπίου (19)

Στερεοσκόπια (5)