Αναλώσιμα (Εργαστηριακά) (53)

Κάμερες Μικροσκοπίου (7)

Μικροσκόπια Διοφθάλμια (8)

Μικροσκόπια Μονοφθάλμια (7)

Παρασκευάσματα Μικροσκοπίου (71)

Περιφερειακά Μικροσκοπίου (18)

Στερεοσκόπια (6)