Αναλώσιμα (Εργαστηριακά) (41)

Κάμερες Μικροσκοπίου (7)

Μικροσκόπια Διοφθάλμια (8)

Μικροσκόπια Μονοφθάλμια (8)

Παρασκευάσματα Μικροσκοπίου (71)

Περιφερειακά Μικροσκοπίου (18)

Στερεοσκόπια (6)