Χημικά Αντιδραστήρια

 • Άλατα

  Άλατα (75)

 • Βάσεις

  Βάσεις (12)

 • Δείκτες

  Δείκτες (22)

 • Οξέα

  Οξέα (17)

 • Οξείδια

  Οξείδια (7)

 • Οργανικές Ενώσεις

  Οργανικές Ενώσεις (54)

  Οργανικές Ενώσεις (54)

  [:en][:GR]

  Οργανική ένωση  ονομάζεται κάθε μέλος μιας μεγάλης κατηγορίας αερίωνυγρών και στερεών χημικών ενώσεων, που περιέχουν άνθρακα. Η ύπαρξη του χημικού στοιχείου άνθρακα, όμως, σε μια χημική ένωση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί αυτή ως οργανική, αλλά όχι και ικανή, γιατί υπάρχουν και (σχετικά) λίγοι τύποι ανθρακούχων ενώσεων, που μελετώνται από την ανόργανη χημεία, για ιστορικούς λόγους.

  [:][:][:]
 • Στοιχεία

  Στοιχεία (24)

 • Register