Πεχάμετρα - Αγωγιμόμετρα

Φορητή Συσκευή Μέτρησης pH/mV , ,

Η συσκευή αυτή είναι φορητή, εύκολη στη χρήση και είναι ιδανική για τη μέτρηση αλκαλικότητας υγρών διαλυμάτων. Η βαθμονόμησή της γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα. Η συσκευή διαθέτει το σύστημα αυτόματης θερμοκρασιακής αντιστάθμισης (ATC). Διαθέτει λειτουργία HOLD. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας (έως 50 μετρήσεις) με πλήρη ημερομηνία (μέρα/ώρα). Η συσκευή υποστηρίζει σύνδεση USB […]

Learn More

259,90 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
888220
Φορητή Συσκευή Μέτρησης Αγωγιμότητας , ,

Η συσκευή αυτή είναι φορητή, εύκολη στη χρήση και είναι ιδανική για τη μέτρηση αγωγιμότητας, TDS, αλατότητας και φυσικά της θερμοκρασίας. Η βαθμονόμησή της γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα. Η συσκευή διαθέτει το σύστημα αυτόματης θερμοκρασιακής αντιστάθμισης (ATC) και επίσης επιλέγει αυτόματα το πεδίο μετρήσεων ανάλογα με την αγωγιμότητα του διαλύματος. Διαθέτει λειτουργία HOLD. Μπορείτε […]

Learn More

338,50 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
888540

Register