Άλας ονομάζεται κάθε χημική ένωση που αποτελείται από ιόντα και προκύπτει από την αντίδραση ενός οξέος με μία βάση.
Τα άλατα είναι ετεροπολικές (ιοντικές ενώσεις και σ’ αυτά το κατιόν μπορεί να είναι μέταλλο (π.χ. ασβέστιο Ca2+ εκτός από το κατιόν Η+ που μπορεί να αποδοθεί ως πρωτόνιο) ή θετικό πολυατομικό ιόν (π.χ. αμμώνιο ΝΗ4+) ενώ το ανιόν είναι αμέταλλο (εκτός του Ο2- και του Ο22-) ή πολυατομικό αρνητικό ιόν (όπως π.χ. το θειικό ανιόν SO42- ή το νιτρικό ανιόν NO3) εκτός του ΟΗ.
Οι χημικοί τύποι που χρησιμοποιούνται για τα άλατα δείχνουν την απλούστερη ακέραιη αναλογία (1:1, 2:1, 1:3 κ.λ.π.) που υπάρχει μεταξύ των ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα.
Τα άλατα ανήκουν στην κατηγορία των ηλεκτρολυτών και μπορούν να προκύψουν από την εξουδετέρωση ενός οξέος από μια βάση εφόσον αυτά βρίσκονται σε υδατικό διάλυμα ή τους ανυδρίτεςτους.

Show sidebar
Προβολή 9 24 36
Close

Διχρωμικό Αμμώνιο 250gr

24,19 30,00 με ΦΠΑ 330120
Διχρωμικό Αμμώνιο 250gr είναι μια ανόργανη ένωση με τον τύπο (NH4) 2Cr2O7, μοριακό βάρος 252,07 g/mol, πυκνότητα 2,115 g/cm3, σημείο
Close

Διχρωμικό Κάλιο 1kg

32,40 40,18 με ΦΠΑ 330123
Διχρωμικό Κάλιο 1kg K2Cr2O7
Close

Διχρωμικό Κάλιο 500gr

20,60 25,54 με ΦΠΑ 330122
Διχρωμικό Κάλιο 500gr K2Cr2O7
Close

Διχρωμικό Κάλιο 5kg

116,00 143,84 με ΦΠΑ 330121
Διχρωμικό Κάλιο 5kg K2Cr2O7