Τα οξέα (από την λατινική λέξη acidus, που σημαίνει «ξινό») είναι ένα σύνολο χημικών ουσιών που εμφανίζει ένα σύνολο κοινών ιδιοτήτων, γνωστών ως «όξινος χαρακτήρας» ή «όξινη αντίδραση». Οι πιο χαρακτηριστικές από αυτές είναι η όξινη γεύση, η ικανότητα να αλλάζουν το χρώμα οξεοβασικών δεικτών, όπως το βάμμα ηλιοτροπίου, που αλλάζει χρώμα από μπλε σε κόκκινο, παρουσία οξέων. Επίσης, τα οξέα έχουν την ικανότητα να αντιδρούν με βάσεις και ορισμένα μέταλλα, όπως το ασβέστιο, σχηματίζοντας άλατα. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν pH < 7. Ένα χαμηλότερο pH, σημαίνει μια υψηλότερη οξύτητα, και έτσι μια υψηλότερη συγκέντρωση υδρογονοκατιόντων στο διάλυμα. Οι χημικές ουσίες που έχουν «όξινο χαρακτήρα», δηλαδή ιδιότητες οξέων, λέγονται «όξινες».

Συνηθισμένα παραδείγματα οξέων περιλαμβάνουν το υδροχλωρικό οξύ, ένα διάλυμα υδροχλωρίου, το οποίο βρίσκεται στο γαστρικό οξύ, που βρίσκεται στο στομάχι και ενεργοποιεί ορισμένα πεπτικά ένζυμα, το αιθανικό οξύ, με το γνωστό ξίδι να αποτελεί αραιό διάλυμα αυτού του υγρού, το θειικό οξύ, που χρησιμοποιήθηκε σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές αυτοκινήτων, και το τρυγικό οξύ, ένα στερεό οξύ που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αρτοσκευασμάτωνκαι στη ζαχαροπλαστική.

Show sidebar
Προβολή 12 24 36
Close

Βορικό Οξύ 500gr

10,40 12,90 με ΦΠΑ 330070
Βορικό οξύ 500gr Ορθοβορικό οξύ, βορατικό οξύ Trihydrooxidoboron, Orthoboric acid, Boracic acid, Optibor BH3O3 M.W: 61.83 g·mol−1 CAS Registry Number: 10043-35-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Boric-acid
Προσθήκη στο καλάθι
Close

Γαλακτικό Οξύ 500ml 85-90%

17,50 21,70 με ΦΠΑ 330085
Γαλακτικό Οξύ 500ml 85-90% 2-υδροξυπροπανικό οξύ, α-υδροξυπροπανικό οξύ, 2-Hydroxypropanoic acid, Lactic acid, Milk acid C3H6O3 M.W: 90.078 g·mol−1 CAS Registry Number: 50-21-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lactic-acid
Προσθήκη στο καλάθι
Close

Ελαϊκό Οξύ 250ml

8,40 10,42 με ΦΠΑ 330130
Ελαϊκό Οξύ 250ml (9Z)-Δεκαοκτα-9-ενοϊκό οξύ, cis-9-δεκαοκταενοϊκό οξύ, (9Z)-Octadec-9-enoic acid, Oleic acid, (9Z)-Octadecenoic acid, (Z)-Octadec-9-enoic acid C18H34O2 M.W: 282.47 g·mol−1 CAS Registry Number:112-80-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oleic-acid  
Προσθήκη στο καλάθι
Close

Πρoστατευμένο: Θειικό Οξύ 1Lt 95-97%

14,90 18,48 με ΦΠΑ 330161
Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
Προσθήκη στο καλάθι
Close

Κιτρικό οξύ 99% άνυδρο 500g

11,20 13,89 με ΦΠΑ 330210
Κιτρικό οξύ άνυδρο 500gr 99% Β-υδρόξυ-τρικαρβαλλυλικό οξύ, Citric acid, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid C6H8O7 M.W: 192,12 g/mol CAS Registry Number: 77-92-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Citric-acid  
Προσθήκη στο καλάθι

Μηλονικό Οξύ 25gr

7,80 9,67 με ΦΠΑ 330236
Μηλονικό οξύ 25gr προπανοδιικό οξύ, Malonic acid, Propanedioic acid, Methanedicarboxylic acid C3H4O4 M.W: 104.061 g·mol−1 CAS Registry Number: 141-82-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Propanedioic-acid_-_carboxymethoxy      
Διαβάστε περισσότερα
Close

Νιτρικό Οξύ 1Lt 65% 15N

17,90 22,20 με ΦΠΑ 330276
Νιτρικό Οξύ 1Lt 65% 15N Υδρογόνο νιτρικό, Ακουαφόρτε, Nitric acid, Aqua fortis, Spirit of niter, Hydrogen nitrate, Acidum nitricum HNO3 M.W. : 63.01 (g/mol) CAS Number : 7697-37-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nitric-acid
Προσθήκη στο καλάθι
Close

Νιτρικό οξύ 2,5lt 65% 15N

28,23 35,01 με ΦΠΑ 330274
Νιτρικό Οξύ, 2,5Lt, 65% 15N Υδρογόνο νιτρικό, Ακουαφόρτε, Nitric acid, Aqua fortis, Spirit of niter, Hydrogen nitrate, Acidum nitricum HNO3 M.W. : 63.01 (g/mol) CAS Number : 7697-37-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nitric-acid
Προσθήκη στο καλάθι
Close

Νιτρικό Οξύ 500ml 65% 15N

10,00 12,40 με ΦΠΑ 330275
Νιτρικό Οξύ, 500ml, 65% 15N Υδρογόνο νιτρικό, Ακουαφόρτε, Nitric acid, Aqua fortis, Spirit of niter, Hydrogen nitrate, Acidum nitricum HNO3 M.W. : 63.01 (g/mol) CAS Number : 7697-37-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nitric-acid
Προσθήκη στο καλάθι
Close

Αδιπικό Οξύ 99.5% 1lt

24,19 30,00 με ΦΠΑ 330007
Αδιπικό Οξύ 99.5% 1lt εξανοδιικό οξύ, εξανο-1,6-δικαρβοξυλικό οξύ, εξανο-1,6-διικό οξύ, Hexanedioic acid, Adipic acid Butane-1,4-dicarboxylic acid, Hexane-1,6-dioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid C6H10O4 M.W: 146.142 g·mol−1 CAS Registry Number: 124-04-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Adipic-acid
Προσθήκη στο καλάθι
Close

Οξαλικό οξύ 250gr

6,40 7,94 με ΦΠΑ 330300
Αιθανοδιικό οξύ 250gr Οξαλικό οξύ, Oxalic acid, Ethanedioic acid, Wood bleach C2H2O4 (άνυδρο) M.W: 90.034 g·mol−1 (anhydrous) CAS Registry Number: 144-62-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oxalic-acid
Προσθήκη στο καλάθι
Close

Οξικό οξύ 99% glacial 1lt

14,92 18,50 με ΦΠΑ 330327
Οξικό οξύ glacial 99% 1lt Αιθανικό οξύ, Acetic acid, Ethanoic acid, Vinegar (when dilute); Hydrogen acetate; Methanecarboxylic acid C2H4O2 M.W: 60.052 g·mol−1 CAS Registry Number: 64-19-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι