Τα οξέα (από την λατινική λέξη acidus, που σημαίνει «ξινό») είναι ένα σύνολο χημικών ουσιών που εμφανίζει ένα σύνολο κοινών ιδιοτήτων, γνωστών ως «όξινος χαρακτήρας» ή «όξινη αντίδραση». Οι πιο χαρακτηριστικές από αυτές είναι η όξινη γεύση, η ικανότητα να αλλάζουν το χρώμα οξεοβασικών δεικτών, όπως το βάμμα ηλιοτροπίου, που αλλάζει χρώμα από μπλε σε κόκκινο, παρουσία οξέων. Επίσης, τα οξέα έχουν την ικανότητα να αντιδρούν με βάσεις και ορισμένα μέταλλα, όπως το ασβέστιο, σχηματίζοντας άλατα. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν pH < 7. Ένα χαμηλότερο pH, σημαίνει μια υψηλότερη οξύτητα, και έτσι μια υψηλότερη συγκέντρωση υδρογονοκατιόντων στο διάλυμα. Οι χημικές ουσίες που έχουν «όξινο χαρακτήρα», δηλαδή ιδιότητες οξέων, λέγονται «όξινες».

Συνηθισμένα παραδείγματα οξέων περιλαμβάνουν το υδροχλωρικό οξύ, ένα διάλυμα υδροχλωρίου, το οποίο βρίσκεται στο γαστρικό οξύ, που βρίσκεται στο στομάχι και ενεργοποιεί ορισμένα πεπτικά ένζυμα, το αιθανικό οξύ, με το γνωστό ξίδι να αποτελεί αραιό διάλυμα αυτού του υγρού, το θειικό οξύ, που χρησιμοποιήθηκε σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές αυτοκινήτων, και το τρυγικό οξύ, ένα στερεό οξύ που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αρτοσκευασμάτωνκαι στη ζαχαροπλαστική.

Προβολή 12 24 36

Βορικό Οξύ 500g

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330070
Βορικό οξύ 500gr Ορθοβορικό οξύ, βορατικό οξύ Trihydrooxidoboron, Orthoboric acid, Boracic acid, Optibor BH3O3 M.W: 61.83 g·mol−1 CAS Registry Number: 10043-35-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Boric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Γαλακτικό Οξύ 250ml 85-90%

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330086
Γαλακτικό Οξύ 250ml 85-90% 2-υδροξυπροπανικό οξύ, α-υδροξυπροπανικό οξύ, 2-Hydroxypropanoic acid, Lactic acid, Milk acid C3H6O3 M.W: 90.078 g·mol−1 CAS Registry Number: 50-21-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lactic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Γαλακτικό Οξύ 500ml 85-90%

17,50 21,70 με ΦΠΑ 330085
Γαλακτικό Οξύ 500ml 85-90% 2-υδροξυπροπανικό οξύ, α-υδροξυπροπανικό οξύ, 2-Hydroxypropanoic acid, Lactic acid, Milk acid C3H6O3 M.W: 90.078 g·mol−1 CAS Registry Number: 50-21-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lactic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Γλυκερόλη 99.5% 1Lt

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330087
Γλυκερόλη 99.5% 1Lt γλυκερίνη, προπανοτριόλη, Propane-1,2,3-triol, glycerol, Glycerin, Glycerine, Propanetriol, 1,2,3-Trihydroxypropane, 1,2,3-Propanetriol C3H8O3 M.W: 92.094 g·mol−1 CAS Registry Number: 56-81-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glycerol
Προσθήκη στο καλάθι

Πολυ(αιθυλενογλυκόλη) PEG400 1Lt

17,74 22,00 με ΦΠΑ 330345
Πολυ(αιθυλενογλυκόλη) PEG400 1Lt Polyethylene glycol, polyglycol, πολυγλυκόλη, πολυαιθυλενογλυκόλη C2nH4n+2On+1, n = 8.2 to 9.1 M.W: 380-420 g/mol CAS Registry Number: 25322-68-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_2-Ethanediol
Προσθήκη στο καλάθι

Δεκανοϊκό οξύ 98% 100g

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330113
Δεκανοϊκό οξύ 98% 100g Καπρικό οξύ, Δεκυλικό οξύ, Decanoic acid, Capric acid, n-Capric acid, n-Decanoic acid, Decylic acid, n-Decylic acid C10H20O2 M.W: 172.268 g·mol−1 CAS Registry Number: 334-48-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Decanoic-acid  
Προσθήκη στο καλάθι

Ελαϊκό Οξύ 250ml

15,32 19,00 με ΦΠΑ 330130
Ελαϊκό Οξύ 250ml (9Z)-Δεκαοκτα-9-ενοϊκό οξύ, cis-9-δεκαοκταενοϊκό οξύ, (9Z)-Octadec-9-enoic acid, Oleic acid, (9Z)-Octadecenoic acid, (Z)-Octadec-9-enoic acid C18H34O2 M.W: 282.47 g·mol−1 CAS Registry Number: 112-80-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oleic-acid  
Προσθήκη στο καλάθι

Θειικό Οξύ 1Lt 95-97%

14,90 18,48 με ΦΠΑ 330161
Θειικό Οξύ 1Lt 95-97% Βιτριόλι, Sulfuric acid, Oil of vitriol H2SO4 M.W: 98,08 g/mol CAS Registry Number: 7664-93-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfuric-acid

Η αγορά του προϊόντος απευθύνεται ΜΟΝΟ σε επαγγελματίες και σε αγορά με τιμολόγιο.

Προσθήκη στο καλάθι

Κιτρικό οξύ 99% άνυδρο 500g

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330210
Κιτρικό οξύ άνυδρο 500g 99% Β-υδρόξυ-τρικαρβαλλυλικό οξύ, Citric acid, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid C6H8O7 M.W: 192,12 g/mol CAS Registry Number: 77-92-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Citric-acid  
Προσθήκη στο καλάθι

Μηλεϊνικό Οξύ 99.5% 500g

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330227
Μηλεϊνικό Οξύ 99.5% 500g (2Z)-But-2-enedioic acid, Maleic acid C4H4O4 M.W: 116.072 g·mol-1 CAS Registry Number: 110-16-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Maleic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Μηλονικό Οξύ 25g

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330236
Μηλονικό Οξύ 25g Προπανοδιικό Οξύ, Malonic acid, Propanedioic acid, Methanedicarboxylic acid C3H4O4 M.W: 104.061 g·mol−1 CAS Registry Number: 141-82-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Propanedioic-acid_-_carboxymethoxy
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Οξύ 1Lt 65-68% 15N

17,90 22,20 με ΦΠΑ 330276
Νιτρικό Οξύ 1Lt 65% 15N Υδρογόνο νιτρικό, Ακουαφόρτε, Nitric acid, Aqua fortis, Spirit of niter, Hydrogen nitrate, Acidum nitricum HNO3 M.W. : 63.01 (g/mol) CAS Number : 7697-37-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nitric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Χρωμικό Οξύ 1Lt 5%

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330572
Χρωμικό Οξύ 1Lt 5% Chromic acid, Dihydroxidodioxidochromium, Chromic(VI) acid, Tetraoxochromic acid H2CrO4 M.W. : 118.01 g/mol CAS Number : 7738-94-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chromic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό οξύ 2.5lt 65% 15N

28,23 35,01 με ΦΠΑ 330274
Νιτρικό Οξύ, 2.5Lt, 65% 15N Υδρογόνο Νιτρικό, Ακουαφόρτε, Nitric acid, Aqua fortis, Spirit of niter, Hydrogen nitrate, Acidum nitricum HNO3 M.W. : 63.01 (g/mol) CAS Number : 7697-37-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nitric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Αδιπικό Οξύ 99.5% 1lt

24,19 30,00 με ΦΠΑ 330007
Αδιπικό Οξύ 99.5% 1lt εξανοδιικό οξύ, εξανο-1,6-δικαρβοξυλικό οξύ, εξανο-1,6-διικό οξύ, Hexanedioic acid, Adipic acid Butane-1,4-dicarboxylic acid, Hexane-1,6-dioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid C6H10O4 M.W: 146.142 g·mol−1 CAS Registry Number: 124-04-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Adipic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Αδιπικό Οξύ 99% 250gr

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330006
Αδιπικό Οξύ 99% 250gr εξανοδιικό οξύ, εξανο-1,6-δικαρβοξυλικό οξύ, εξανο-1,6-διικό οξύ, Hexanedioic acid, Adipic acid Butane-1,4-dicarboxylic acid, Hexane-1,6-dioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid C6H10O4 M.W: 146.142 g·mol−1 CAS Registry Number: 124-04-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Adipic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Οξαλικό οξύ 250gr

6,40 7,94 με ΦΠΑ 330300
Αιθανοδιικό οξύ 250gr Οξαλικό οξύ, Oxalic acid, Ethanedioic acid, Wood bleach C2H2O4 (άνυδρο) M.W: 90.034 g·mol−1 (anhydrous) CAS Registry Number: 144-62-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oxalic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 99.5% 500g

36,29 45,00 με ΦΠΑ 330013
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 99.5% 500g Ασπιρίνη, acetylsalicylic acid, Aspirin, 2-acetoxybenzoic acid, acetylsalicylate, acetylsalicylic acid, O-acetylsalicylic acid C9H8O4 M.W: 180.159 g·mol−1 CAS Registry Number: 50-78-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Aspirin
Προσθήκη στο καλάθι

Βουτυρικό οξύ 99% 500mL

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330079
Βουτυρικό οξύ 99% 500mL Βουτανικό οξύ, Butanoic acid, Butyric acid, 1-Propanecarboxylic acid, Propanecarboxylic acid C3H7COOH M.W: 88.106 g·mol−1 CAS Registry Number: 107-92-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Butyric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Οξικό οξύ 99% glacial 1lt

14,92 18,50 με ΦΠΑ 330327
Οξικό οξύ glacial 99% 1lt Αιθανικό οξύ, Acetic acid, Ethanoic acid, Vinegar (when dilute); Hydrogen acetate; Methanecarboxylic acid C2H4O2 M.W: 60.052 g·mol−1 CAS Registry Number: 64-19-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Οξικό οξύ 99% glacial 500ml

9,60 11,90 με ΦΠΑ 330325
Οξικό οξύ glacial 99% Αιθανικό οξύ, Acetic acid, Ethanoic acid, Vinegar (when dilute); Hydrogen acetate; Methanecarboxylic acid C2H4O2 M.W: 60.052 g·mol−1 CAS Registry Number: 64-19-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Πικρικό Οξύ 500mL

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330340
Πικρικό Οξύ 500mL 1,3% 2,4,6-τρινιτροφαινόλης (TNP), 2,4,6-Trinitrophenol, picric acid, Carbazotic acid, Phenol trinitrate, Picronitric acid, Trinitrophenol, 2,4,6-Trinitro-1-phenol, 2-Hydroxy-1,3,5-trinitrobenzene, TNP, Melinite, Lyddite C6H3N3O7 M.W:229.10 g·mol−1 CAS Registry Number: 88-89-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Picric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Σαλικυλικό μεθύλιο 98% 250mL (Oil of Wintergreen)

24,19 30,00 με ΦΠΑ 330364
Σαλικυλικό μεθύλιο 98% 500mL (Oil of Wintergreen) Έλαιο του χειμώνα, μέντα, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, Salicylic acid methyl ester, Oil of wintergreen, Betula oil, Methyl 2-hydroxybenzoate C8H8O3 M.W: 152.149 g·mol−1 CAS Registry Number: 119-36-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methyl-salicylate
Προσθήκη στο καλάθι

Σαλικυλικό μεθύλιο 98% 500mL (Oil of Wintergreen)

32,26 40,00 με ΦΠΑ 330365
Σαλικυλικό μεθύλιο 98% 500mL (Oil of Wintergreen) Έλαιο του χειμώνα, μέντα, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, Salicylic acid methyl ester, Oil of wintergreen, Betula oil, Methyl 2-hydroxybenzoate C8H8O3 M.W: 152.149 g·mol−1 CAS Registry Number: 119-36-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methyl-salicylate
Προσθήκη στο καλάθι

Τριχλωροξικό οξύ 5% 100mL

8,06 9,99 με ΦΠΑ 330397
Τριχλωροξικό οξύ 5% 100mL TCA, TCAA, τριχλωροαιθανοϊκό οξύ, Trichloroacetic acid C2HCl3O2 M.W: 163.38 g·mol−1 CAS Registry Number: 76-03-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Trichloroacetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Τριχλωροξικό οξύ 99% 100g

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330398
Τριχλωροξικό οξύ 99% 100g TCA, TCAA, τριχλωροαιθανοϊκό οξύ, Trichloroacetic acid C2HCl3O2 M.W: 163.38 g·mol−1 CAS Registry Number: 76-03-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Trichloroacetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Χλωροξικό οξύ 99.5% 100gr

8,06 9,99 με ΦΠΑ 330569
Χλωροξικό οξύ 99.5% 100g Χλωραιθανικό οξύ, Chloroacetic acid, Chloroethanoic acid, 2-Chloroacetic acid, 2-Chloroethanoic acid C2H3ClO2 M.W: 94.49 g·mol−1 CAS Registry Number: 79-11-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chloroacetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Προπανικό Οξύ 99% 500ml

24,19 30,00 με ΦΠΑ 330353
Προπανικό Οξύ 500ml Προπιονικό οξύ, Propanoic acid, Propionic acid, Ethanecarboxylic acid C3H6O2 M.W: 74.079 g·mol−1 CAS Registry Number: 79-09-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Propionic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Τρυγικό Οξύ 100gr

9,90 12,28 με ΦΠΑ 330415
Τρυγικό οξύ 100gr 2,3-διυδροξυ-βουτανοδιοϊκό οξύ, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, Tartaric acid C4H6O6 M.W: 150,09 g/mol CAS Registry Number: 526-83-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tartaric-acid  
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροχλωρικό Οξύ 1Lt 35-37%

16,90 20,96 με ΦΠΑ 330456
Υδροχλωρικό Οξύ 1Lt 35% ~9,6Μ Υδροχλωρίδιο, Υδροχλώριο, Xλωράνιο, Chlorane, Muriatic acid, Spirits of salt,  Hydronium chloride HCL M.W. : 36.46(g/mol) CAS Number : 7647-01-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrochloric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Σουλφαμικό οξύ 99.5% 1Kg

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330388
Σουλφαμικό οξύ 99.5% 1Kg αμιδοσουλφονικό οξύ, αμινοσουλφονικό οξύ, σουλφαμιδικό οξύ, Sulfamic acid, amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, and sulfamidic acid H3NSO3 M.W: 97.10 g/mol CAS Registry Number: 5329-14-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfamic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Σουλφαμικό οξύ 99% 250gr

7,26 9,00 με ΦΠΑ 330387
Σουλφαμικό οξύ 99% 250gr αμιδοσουλφονικό οξύ, αμινοσουλφονικό οξύ, σουλφαμιδικό οξύ, Sulfamic acid, amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, and sulfamidic acid H3NSO3 M.W: 97.10 g/mol CAS Registry Number: 5329-14-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfamic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Φωσφορικό Οξύ 500ml

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330505
Φωσφορικό οξύ 85% 500ml ορθοφωσφορικό οξύ, OrthoPhosphoric acid, Phosphoric acid H3PO4 M.W: 97.994 g·mol−1 CAS Registry Number: 7664-38-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Phosphoric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Φωσφορώδες Οξύ 500gr

34,20 42,41 με ΦΠΑ 330506
Φωσφορώδες οξύ 500ml ορθοφωσφορώδες οξύ, phosphonic acid, Dihydroxyphosphine oxide, Dihydroxy(oxo)-λ5-phosphane H3PO3 M.W: 81.99 g/mol^-1 CAS Registry Number: 13598-36-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Phosphorous-acid
Προσθήκη στο καλάθι