Προβολή 12 24 36

Μεθανόλη 1lt 99.8%

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330234
Μεθανόλη 1lt 99.8% Μεθυλική αλκοόλη, Ξυλόπνευμα, Υδροξυμεθάνιο, Καρβινόλη, Οξαιθάνιο Methanol, Carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane, MeOH, Methyl alcohol, Methyl hydroxide, Methylic alcohol CH3OH M.W: 32.04 g mol−1 CAS Number: 67-56-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methanol
Προσθήκη στο καλάθι

Μεθανόλη 500ml >99.5%

7,26 9,00 με ΦΠΑ 330237
Μεθανόλη 500ml >99.5% Μεθυλική αλκοόλη, Ξυλόπνευμα, Υδροξυμεθάνιο, Καρβινόλη, Οξαιθάνιο Methanol, Carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane, MeOH, Methyl alcohol, Methyl hydroxide, Methylic alcohol CH3OH M.W: 32.04 g mol−1 CAS Number: 67-56-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methanol
Προσθήκη στο καλάθι

Αιθανόλη 100mL για UV Spectroscopy

4,84 6,00 με ΦΠΑ 330008
Αιθανόλη 100mL για UV Spectroscopy Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

Αιθανόλη 70% 1L

14,52 18,00 με ΦΠΑ 330001
Αιθανόλη 70% 1L Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

Αιθανόλη 95% 1L Denatured

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330016
Αιθανόλη 95% 1L Denatured Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

Αιθανόλη 95% 2.5L Denatured

28,22 34,99 με ΦΠΑ 330017
Αιθανόλη 95% 2.5L Denatured Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

Απόλυτη Αιθανόλη 2.5lt >99%

52,42 65,00 με ΦΠΑ 330011
Απόλυτη Αιθανόλη 2.5lt >99% Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

Απόλυτη Αιθανόλη 500ml >99%

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330009
Αιθανόλη, Οινόπνευμα 500mL 99,8% Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

Ακεταλδεϋδη 500ml 40%

12,60 15,62 με ΦΠΑ 330025
Ακεταλδεϋδη 500ml 40% αιθανάλη, Acetaldehyde, Ethanal, Acetic aldehyde, Ethyl aldehyde, Acetylaldehyde C2H4O, CH3CHO M.W: 44.053 g·mol−1 Cas Number: 75-07-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetaldehyde
Προσθήκη στο καλάθι

Ακετόνη 1lt

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330031
Ακετόνη 1lτ Προπανόνη, β-κετοπροπάνιο, 2-οξοπροπάνιο, Διμεθυλοκετόνη, Διμεθυλοφορμαλδεΰδη, Acetone, Propan-2-one, Dimethyl ketone, Dimethyl carbonyl, β-Ketopropane, Propanone, 2-Propanone, Dimethyl formaldehyde, Pyroacetic spirit (archaic), Ketone propane C3H6O M.W: 58.080 g·mol−1 Cas Number: 67-64-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetone
Προσθήκη στο καλάθι

Ακετόνη 2.5lt

32,26 40,00 με ΦΠΑ 330032
Ακετόνη 2.5lt Προπανόνη, β-κετοπροπάνιο, 2-οξοπροπάνιο, Διμεθυλοκετόνη, Διμεθυλοφορμαλδεΰδη, Acetone, Propan-2-one, Dimethyl ketone, Dimethyl carbonyl, β-Ketopropane, Propanone, 2-Propanone, Dimethyl formaldehyde, Pyroacetic spirit (archaic), Ketone propane C3H6O M.W: 58.080 g·mol−1 Cas Number: 67-64-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetone
Προσθήκη στο καλάθι

Ακετόνη 500ml

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330030
Ακετόνη 500ml Προπανόνη, β-κετοπροπάνιο, 2-οξοπροπάνιο, Διμεθυλοκετόνη, Διμεθυλοφορμαλδεΰδη, Acetone, Propan-2-one, Dimethyl ketone, Dimethyl carbonyl, β-Ketopropane, Propanone, 2-Propanone, Dimethyl formaldehyde, Pyroacetic spirit (archaic), Ketone propane C3H6O M.W: 58.080 g·mol−1 Cas Number: 67-64-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetone
Προσθήκη στο καλάθι

Άμυλο 1kg (πατάτα)

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330044
Άμυλο 1kg (πατάτα) Starch, amylum(potato) C27H48O20 M.W: 692.7 g/mol Cas Number: 9005-25-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Starch
Προσθήκη στο καλάθι

Άμυλο 500g (σιτάρι)

6,05 7,50 με ΦΠΑ 330045
Άμυλο 500g (σιτάρι) Starch, amylum C27H48O20 M.W: 692.7 g/mol Cas Number: 9005-25-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Starch
Προσθήκη στο καλάθι

Άμυλο Διαλυτό 250g

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330034
Άμυλο Διαλυτό 250g - Starch Soluble 250g Starch Soluble 250g | amylum C27H48O20 M.W: 162.14 g/mol Cas Number: 9005-84-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Starch
Προσθήκη στο καλάθι

Άμυλο Διαλυτό 500g

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330035
Άμυλο Διαλυτό 500g - Starch Soluble 500g Starch Soluble 500g | amylum C27H48O20 M.W: 162.14 g/mol Cas Number: 9005-84-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Starch
Προσθήκη στο καλάθι

Αραβικό κόμμι 1Kg

52,42 65,00 με ΦΠΑ 330023
Αραβικό κόμμι 1Kg κόμμι ακακίας, Gum arabic, gum sudani, acacia gum, Arabic gum, gum acacia, acacia, Senegal gum, Indian gum, Cas Number: 9000-01-5 https://en.wikipedia.org/wiki/Gum_arabic
Προσθήκη στο καλάθι

Αραβικό κόμμι 500g

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330024
Αραβικό κόμμι 500g κόμμι ακακίας, Gum arabic, gum sudani, acacia gum, Arabic gum, gum acacia, acacia, Senegal gum, Indian gum, Cas Number: 9000-01-5 https://en.wikipedia.org/wiki/Gum_arabic
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακασβέστιο 200g

6,45 8,00 με ΦΠΑ 330048
Ανθρακασβέστιο 200gr Ακετυλίδιο του ασβεστίου, Calcium Carbide, Calcium acetylide, Calcium ethynediide, Calcium dicarbide CaC2 Molecular weight: 64.099 g/mol Cas Number: 75-20-7 https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_carbide
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακασβέστιο 500g

11,90 14,76 με ΦΠΑ 330051
Ανθρακασβέστιο 500gr Ακετυλίδιο του ασβεστίου, Calcium Carbide, Calcium acetylide, Calcium ethynediide, Calcium dicarbide CaC2 Molecular weight: 64.099 g/mol Cas Number: 75-20-7 https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_carbide
Προσθήκη στο καλάθι

Ισατίνη 98% 25g

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330186
Ισατίνη 98% 25g 1H-indole-2,3-dione, isatin C8H5NO2 Molecular weight: 147.1308 g/mol Cas Number: 91-56-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Isatin
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροκινόνη 100g

14,11 17,50 με ΦΠΑ 330436
Υδροκινόνη 100g 1,4-βενζο(λο)διόλη, Κινόλη, 4-υδροξυφαινόλη, 1,4-διυδροξυβενζόλιο, π(αρα)-βενζο(λο)διόλη, π(αρα)-διυδροξυβενζόλιο, Benzene-1,4-diol, Hydroquinone, Idrochinone, Quinol, 1,4-Dihydroxybenzene, 1,4-Hydroxy benzene C6H6O2 Molecular weight: 110.112 g·mol−1 Cas Number: 123-31-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydroquinone
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροκινόνη 98% 250gr

14,92 18,50 με ΦΠΑ 330437
Υδροκινόνη 98% 250gr 1,4-βενζο(λο)διόλη, Κινόλη, 4-υδροξυφαινόλη, 1,4-διυδροξυβενζόλιο, π(αρα)-βενζο(λο)διόλη, π(αρα)-διυδροξυβενζόλιο, Benzene-1,4-diol, Hydroquinone, Idrochinone, Quinol, 1,4-Dihydroxybenzene, 1,4-Hydroxy benzene C6H6O2 Molecular weight: 110.112 g·mol−1 Cas Number: 123-31-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydroquinone
Προσθήκη στο καλάθι

Αντιδραστήριο Biuret (250ml)

10,60 13,14 με ΦΠΑ 330940
Αντιδραστήριο Biuret (250ml) C2H5N3O2 CAS Number: 108-19-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7913  
Προσθήκη στο καλάθι

Ασκορβικό Οξύ 100g

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330028
βιταμίνη C, L-ασκορβικό οξύ C6H8O6 Μοριακό Βάρος: 176,12g/mol Cas Number: 50-81-7 http://195.134.76.37/chemicals/chem_ascorbicacid.htm
Προσθήκη στο καλάθι

Ασκορβικό Οξύ 250g

19,90 24,68 με ΦΠΑ 330027
βιταμίνη C, L-ασκορβικό οξύ C6H8O6 Μοριακό Βάρος: 176,12g/mol Cas Number: 50-81-7 http://195.134.76.37/chemicals/chem_ascorbicacid.htm
Προσθήκη στο καλάθι

Ασκορβικό Οξύ 25g

10,20 12,65 με ΦΠΑ 330061
βιταμίνη C, L-ασκορβικό οξύ C6H8O6 Μοριακό Βάρος: 176,12g/mol Cas Number: 50-81-7 http://195.134.76.37/chemicals/chem_ascorbicacid.htm
Προσθήκη στο καλάθι

Βανιλίνη 100g

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330064
Βανιλίνη 100g Στερεό CAS Number: 121-33-5 Μοριακός τύπος: C8H8O3
Προσθήκη στο καλάθι

Βανιλίνη 25g

7,26 9,00 με ΦΠΑ 330066
Βανιλίνη 25g Στερεό CAS Number: 121-33-5 Μοριακός τύπος: C8H8O3
Προσθήκη στο καλάθι

Βανιλίνη 500g

56,45 70,00 με ΦΠΑ 330063
Βανιλίνη 500g Στερεό CAS Number: 121-33-5 Μοριακός τύπος: C8H8O3
Προσθήκη στο καλάθι

Βενζόλιο 500ml

10,00 12,40 με ΦΠΑ 330065
Βενζόλιο, Βενζένιο, Κυκλοεξατριένιο, Benzene, Benzol, Cyclohexa-1,3,5-triene, 1,3,5-Cyclohexatriene C6H6 Μοριακό βάρος: 78.114 g·mol−1 Cas Number: 71-43-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Benzene
Προσθήκη στο καλάθι

tert Βουτανόλη 500ml

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330077
tert Βουτανόλη 500ml tert-Butyl alcohol, tert-Butanol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol, 2-Methylpropan-2-ol Molecular Formula: C4H10O or (CH3)3COH Molecular Weight: 74.12 g/mol CAS: 75-65-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/tert-butanol
Προσθήκη στο καλάθι

Βουτανόλη -1 2,5lt

45,16 56,00 με ΦΠΑ 330076
Βουτανόλη -1 2.5lt Βουτυρική αλκοόλη, 1-υδροξυβουτάνιο, 1-οξαπεντάνιο, Butan-1-ol, Butalcohol, Butanol, 1-Butanol, Butyl alcohol, Butyl hydrate, Butylic alcohol, Butyralcohol, Butyric alcohol C4H10O Molecular weight: 74.123 g·mol−1 Cas Number: 71-36-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/263
Προσθήκη στο καλάθι

Βουτανόλη -2 2,5lt 99.5%

40,32 50,00 με ΦΠΑ 330078
Βουτανόλη -2 2,5lt 99.5% Butan-2-ol, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, 2-Butanol, 2-Butyl alcohol C4H10O Molecular weight: 74.123 g·mol−1 Cas Number: 78-92-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Butanol
Προσθήκη στο καλάθι

ΙσοΒουτανόλη 1lt

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330187
ΙσοΒουτανόλη 1lt 99% Isobutanol, isobutyl alcohol, 2-Methylpropan-1-ol C4H10O Molecular weight: 74.123 g·mol−1 Cas Number: 78-83-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Isobutanol
Προσθήκη στο καλάθι

Φορμαλδεΰδη 2.5lt 36%

27,42 34,00 με ΦΠΑ 330481
Φορμαλδεΰδη 2.5lt 36% | Φορμόλη formaldehyde, formalin, methanal, Paraformaldehyde, formol CH2O or H2CO Molecular weight: 30.026 g·mol−1 Cas Number: 50-00-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Formaldehyde
Προσθήκη στο καλάθι