Προβολή 12 24 36

1-Πεντανόλη (Αμυλική Αλκοόλη) 250ml

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330337
1-Πεντανόλη (Αμυλική Αλκοόλη) 250ml Pentan-1-ol C5H12O Molecular weight: 88.150 g·mol−1 Cas Number: 71-41-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1-Pentanol
Προσθήκη στο καλάθι

1-Πεντανόλη (Αμυλική Αλκοόλη) 500ml

22,58 28,00 με ΦΠΑ 330338
1-Πεντανόλη (Αμυλική Αλκοόλη) 500ml Pentan-1-ol C5H12O Molecular weight: 88.150 g·mol−1 Cas Number: 71-41-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1-Pentanol
Προσθήκη στο καλάθι

Βουτανόλη -1 500ml

11,29 14,00 με ΦΠΑ 330075
Βουτανόλη -1 500ml Βουτυρική αλκοόλη, 1-υδροξυβουτάνιο, 1-οξαπεντάνιο, Butan-1-ol, Butalcohol, Butanol, 1-Butanol, Butyl alcohol, Butyl hydrate, Butylic alcohol, Butyralcohol, Butyric alcohol C4H10O Molecular weight: 74.123 g·mol−1 Cas Number: 71-36-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/263
Προσθήκη στο καλάθι

Ίσο- Αμυλική Αλκοόλη 500ml

11,29 14,00 με ΦΠΑ 330188
Ίσο- Αμυλική Αλκοόλη 500ml ισοπεντυλική αλκοόλη, 3-Methylbutan-1-ol, Isoamyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Isopentyl alcohol, Isopentanol, Isobutylcarbinol C5H12O Molecular weight: 88.148 g/mol Cas Number: 123-51-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Isoamyl-alcohol
Προσθήκη στο καλάθι

Βρωμίνη διάλυμα 3% 500ml

11,90 14,76 με ΦΠΑ 330083
Βρωμίνη διάλυμα 3% (500ml) Bromine water 3% Br2 Μοριακό Βάρος: 159.81 g/mol CAS Number 7726-95-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/86741833
Προσθήκη στο καλάθι

Γλυκόζη 250g

7,00 8,68 με ΦΠΑ 330090
Προσθήκη στο καλάθι

Διαιθυλαιθέρας 500ml

29,90 37,08 με ΦΠΑ 330015
Διαιθυλαιθέρας 500ml 95.5% C4H10O  ή  (C2H5)2O  ή  C2H5OC2H5 M.W. : 74.14
Προσθήκη στο καλάθι

Ακετονιτρίλιο για HPLC 99% 2,5L

72,58 90,00 με ΦΠΑ 330018
Ακετονιτρίλιο για HPLC 99% 2,5L αιθανονιτρίλιο, ακετονιτρίλι, μεθυλοκυανίδιο, κυανομεθάνιο, 1-αζαπροπίνιο, Acetonitrile, Ethanenitrile, Cyanomethane C2H3N M.W: 41.053 g·mol−1 Cas Number: 75-05-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetonitrile
Προσθήκη στο καλάθι

Ακετονιτρίλιο για HPLC 99% 500mL

22,58 28,00 με ΦΠΑ 330012
Ακετονιτρίλιο για HPLC 99% 500mL αιθανονιτρίλιο, ακετονιτρίλι, μεθυλοκυανίδιο, κυανομεθάνιο, 1-αζαπροπίνιο, Acetonitrile, Ethanenitrile, Cyanomethane C2H3N M.W: 41.053 g·mol−1 Cas Number: 75-05-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetonitrile
Προσθήκη στο καλάθι

Ακρυλονιτρίλιο 99% 100mL, μονομερές με αναστολέα πολυμερισμού

10,06 12,47 με ΦΠΑ 330014
Ακρυλονιτρίλιο 99% 100mL, μονομερές με αναστολέα πολυμερισμού προπενονιτρίλιο, προπ-2-ενονιτρίλιο, κυανοαιθένιο, βινυλοκυανίδιο (VCN), κυανοαιθυλένιο, προπενονιτρίλιο, Prop-2-enenitrile, Acrylonitrile, 2-Propenenitrile, Cyanoethene C3H3N M.W: 53.064 g·mol−1 Cas Number: 107-13-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acrylonitrile
Προσθήκη στο καλάθι

Ακρυλονιτρίλιο 99% 500ml, μονομερές με αναστολέα πολυμερισμού

14,52 18,00 με ΦΠΑ 330019
Ακρυλονιτρίλιο 99% 500ml, μονομερές με αναστολέα πολυμερισμού προπενονιτρίλιο, προπ-2-ενονιτρίλιο, κυανοαιθένιο, βινυλοκυανίδιο (VCN), κυανοαιθυλένιο, προπενονιτρίλιο, Prop-2-enenitrile, Acrylonitrile, 2-Propenenitrile, Cyanoethene C3H3N M.W: 53.064 g·mol−1 Cas Number: 107-13-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acrylonitrile
Προσθήκη στο καλάθι

Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) 99,5% 1lt

32,26 40,00 με ΦΠΑ 330103
Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) 99,5% 1lt Dimethyl Sulfoxide, Methylsulfinylmethane, Methyl sulfoxide C2H6OS M.W: 78.13 g·mol−1 Cas Number: 67-68-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dimethyl-sulfoxide
Προσθήκη στο καλάθι

Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) 99,5% 2,5lt

56,45 70,00 με ΦΠΑ 330104
Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) 99,5% 2.5lt Dimethyl Sulfoxide, Methylsulfinylmethane, Methyl sulfoxide C2H6OS M.W: 78.13 g·mol−1 Cas Number: 67-68-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dimethyl-sulfoxide
Προσθήκη στο καλάθι

1-Χλώρο 2-Νιτροβενζόλιο 50g

7,98 9,90 με ΦΠΑ 330116
1-Χλώρο 2 - νιτροβενζόλιο 50g 2-Nitrochlorobenzene, 7,98 ClC6H4NO2 M.W: 157.55 g/mol Cas Number: 88-73-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1-Chloro-2-nitrobenzene
Προσθήκη στο καλάθι

1,3-Δινιτροβενζόλιο 25g

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330108
1,3-Δινιτροβενζόλιο 25g 1,3-Dinitrobenzene, meta-dinitrobenzene C6H4N2O4 M.W: 168.108 g·mol−1 Cas Number: 99-65-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_3-Dinitrobenzene
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακινόνη 25gr

8,06 9,99 με ΦΠΑ 330043
Ανθρακινόνη 25gr Anthraquinone, 9,10-Anthracenedione, Anthradione, 9,10-Anthrachinon, Anthracene-9,10-quinone, 9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthracene, Hoelite, Morkit, Corbit C14H8O2 M.W: 208.216 g·mol−1 Cas Number: 84-65-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Anthraquinone
Προσθήκη στο καλάθι

Ανιλίνη 99.5% 500mL

8,06 9,99 με ΦΠΑ 330059
Ανιλίνη 99.5% 500mL Φαινυλαμίνη, Αμινοβενζόλιο, Ανιλίνη, Βενζεναμίνη, Benzenamine, Aniline, Phenylamine, Aminobenzene, Benzamine C6H7N M.W: 93.129 g·mol−1 Cas Number: 62-53-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Aniline
Προσθήκη στο καλάθι

Διχλωρομεθάνιο 1L

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330117
Διχλωρομεθάνιο 1L 99.5% Μεθυλενοδιχλωρίδιο, Dichloromethane, Methylene chloride; Methylene dichloride; Solmethine; Narkotil; Solaesthin; Di-clo; Refrigerant-30; Freon-30; R-30; DCM; MDC CH2Cl2 M.W: 84.93 g·mol−1 Cas Number: 75-09-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dichloromethane
Προσθήκη στο καλάθι

Διχλωρομεθάνιο 500ml

11,29 14,00 με ΦΠΑ 330114
Διχλωρομεθάνιο 500ml 99.5% Μεθυλενοδιχλωρίδιο, Dichloromethane, Methylene chloride; Methylene dichloride; Solmethine; Narkotil; Solaesthin; Di-clo; Refrigerant-30; Freon-30; R-30; DCM; MDC CH2Cl2 M.W: 84.93 g·mol−1 Cas Number: 75-09-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dichloromethane
Προσθήκη στο καλάθι

Τετραϋδροφουράνιο (THF) 1Lt, analytical grade

44,35 54,99 με ΦΠΑ 330392
Τετραϋδροφουράνιο (THF) 1Lt, analytical grade Οξολάνιο, Τετραϋδροφουράνιο, 1,4-εποξυβουτάνιο, 1,4-βουτυλενοξείδιο, Οξακυκλοπεντάνιο, Tetrahydrofuran, THF, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Oxacyclopentane C4H8O M.W: 72.107 g·mol−1 Cas Number: 109-99-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tetrahydrofuran
Προσθήκη στο καλάθι

Τετραϋδροφουράνιο (THF) 500mL, 99.5%

24,19 30,00 με ΦΠΑ 330393
Τετραϋδροφουράνιο (THF) 500mL, 99.5% Οξολάνιο, Τετραϋδροφουράνιο, 1,4-εποξυβουτάνιο, 1,4-βουτυλενοξείδιο, Οξακυκλοπεντάνιο, Tetrahydrofuran, THF, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Oxacyclopentane C4H8O M.W: 72.107 g·mol−1 Cas Number: 109-99-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tetrahydrofuran
Προσθήκη στο καλάθι

Φορμαμίδιο 99% 500mL

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330482
Φορμαμίδιο 99% 500mL Μεθαναμίδιο, Καρβαμαλδεΰδη, Formamide, Methanamide, Carbamaldehyde CH3NO M.W:45.04 g/mol Cas Number: 75-12-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Formamide
Προσθήκη στο καλάθι

Χλωροβενζόλιο 99% 250mL

7,26 9,00 με ΦΠΑ 330558
Χλωροβενζόλιο 99% 250mL Χλωροβενζένιο, Φαινυλοχλωρίδιο, Chlorobenzene, Phenyl chloride C6H5Cl M.W: 112.56 g/mol Cas Number: 108-90-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chlorobenzene
Προσθήκη στο καλάθι

Χλωροβενζόλιο 99% 500ml

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330559
Χλωροβενζόλιο 99% 500ml Χλωροβενζένιο, Φαινυλοχλωρίδιο, Chlorobenzene, Phenyl chloride C6H5Cl M.W: 112.56 g/mol Cas Number: 108-90-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chlorobenzene
Προσθήκη στο καλάθι

Χλωροφόρμιο 500ml >99%

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330560
Χλωροφόρμιο 500ml >99% Chloroform, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methenyl trichloride, TCM, Freon 20, Refrigerant-20, R-20, UN 1888 CHCl3 M.W: 119.37 g·mol−1 Cas Number: 67-66-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chloroform
Προσθήκη στο καλάθι

Χλωροφόρμιο 99.9% 1Lt

26,61 33,00 με ΦΠΑ 330561
Χλωροφόρμιο 1L 99.9% Chloroform, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methenyl trichloride, TCM, Freon 20, Refrigerant-20, R-20, UN 1888 CHCl3 M.W: 119.37 g·mol−1 Cas Number: 67-66-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chloroform
Προσθήκη στο καλάθι

Εξαμεθυλενοδιαμίνη 100g

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330135
Εξαμεθυλενοδιαμίνη 100g 1,6-Diaminohexane 100g - (1,6-Hexanediamine) CAS Number: 124-09-4
Προσθήκη στο καλάθι

Εξαμεθυλενοτετραμίνη 99% 250g

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330138
Εξαμεθυλενοτετραμίνη 99% 250g Εξαμίνη, μεθαναμίνη, ουροτροπίνη, Hexamethylenetetramine, methenamine,  hexamine, urotropin C6H12N4 Molecular weight: 140.186 g/mol Cas Number: 100-97-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methenamine
Προσθήκη στο καλάθι

Εξάνιο 1lt

32,26 40,00 με ΦΠΑ 330137
n-Εξάνιο 1lt 95.5% C6H14  ή   CH3[CH2]4CH3 M.W. : 86.20 CAS Number : 110-54-3
Προσθήκη στο καλάθι

Εξάνιο 500ml

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330139
n-Εξάνιο 500ml 99% C6H14  ή   CH3[CH2]4CH3 M.W. : 86.20 CAS Number : 110-54-3
Προσθήκη στο καλάθι

Εξένιο 97% 250ml

57,00 70,68 με ΦΠΑ 330136
Εξένιο 97% 250ml Εξένιο 97% 250ml 1 – Hexene 97% 250ml
Προσθήκη στο καλάθι

Επτάνιο 1lt

40,32 50,00 με ΦΠΑ 330133
Επτάνιο 1lt 95% C7H16 ή CH3(CH2)5CH3  ή  CH3[CH2]5CH3 M.W. : 100.23 CAS Number : 142-82-5
Προσθήκη στο καλάθι

Επτάνιο 500ml

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330134
Επτάνιο 500ml 95% C7H16 ή CH3(CH2)5CH3  ή  CH3[CH2]5CH3 M.W. : 100.23 CAS Number : 142-82-5
Προσθήκη στο καλάθι

Θειοακεταμύδιο 25g

20,10 24,92 με ΦΠΑ 330125
Θειοακεταμύδιο 25g Thioacetamide 25g C2H5NS CAS Number: 62-55-5
Προσθήκη στο καλάθι

Θρυψίνη (25gr) (Τρυψίνη)

35,00 43,40 με ΦΠΑ 330417
Θρυψίνη (25gr) (Τρυψίνη)
Προσθήκη στο καλάθι

Θρυψίνη 5g (Τρυψίνη)

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330416
Θρυψίνη 5g (Τρυψίνη) Θρυψίνη 5g (Τρυψίνη) Διατηρείστε τη συσκευασία στους -20°C
Προσθήκη στο καλάθι