Προσχολικά - Σχολικά

 • Φυσικές Επιστήμες

  Φυσικές Επιστήμες (199)

  Φυσικές Επιστήμες (199)

  [:GR][:GR]Φυσικές Επιστήμες: Η Διερευνητική Μάθηση παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση! Εκπαιδευτικά εργαλεία μάθησης για την εξοικείωση των μικρών μαθητών με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την απόκτηση δεξιοτήτων επιστημονικής μεθοδολογίας. Τα παιδιά συνεχώς παρατηρούν το περιβάλλον τους, πειραματίζονται, εξερευνούν και παίζουν, αλλά και αρχίζουν να σκέφτονται σαν μικροί επιστήμονες!

  Φυσικές Επιστήμες

   [:]
 • Μαθηματικά (Προσχολικά)

  Μαθηματικά (Προσχολικά) (136)

  Μαθηματικά (Προσχολικά) (136)

  [:GR]Μαθηματικά στη προσχολική ηλικία σημαίνει γερές βάσεις της μαθηματικής σκέψης. Η βιωματική κατανόηση μαθηματικών εννοιών μπορεί να γίνει σε ένα μαθησιακό πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά έχοντας ένα κίνητρο και ένα στόχο να πραγματοποιήσουν. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που συμπληρώνει και ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία.[:]
 • Γλώσσα

  Γλώσσα (20)

 • Κινητικότητα

  Κινητικότητα (53)

 • Ρομποτική Νηπιαγωγείου Δημοτικού

  Ρομποτική Νηπιαγωγείου Δημοτικού (47)

  Ρομποτική Νηπιαγωγείου Δημοτικού (47)

  [:GR]

  Ρομποτική Νηπιαγωγείου

  Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική & στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Οι κύριοι λόγοι που καθιστούν απαραίτητο το γεγονός ένας μαθητής να μαθαίνει από μικρή ηλικία τους τρόπους «επικοινωνίας με τις μηχανές» είναι τρεις:
  1. Γιατί είναι απαίτηση της τεχνολογικής εποχής στην οποία ζούμε
  2. Γιατί ο αλγοριθμικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων είναι ο βασικότερος τρόπος επίλυσης, ανεξάρτητα με το αν το υποκείμενο που προσπαθεί να τα επιλύσει είναι άνθρωπος ή Η/Υ άρα οι μαθητές πρέπει να εξασκηθούν στη λύση προβλημάτων με αλγοριθμικό τρόπο
  3. Γιατί η επίλυση ενός προβλήματος μέσα από μια επικοινωνία/διάλογο με τον Η/Υ είναι κάτι που έχει νόημα και αντίκτυπο στην πραγματική ζωή του μαθητή (είναι κάτι που σίγουρα θα το συναντήσει στη ζωή του)
   [:]
 • Προϊόντα Δημιουργικής Απασχόλησης

  Προϊόντα Δημιουργικής Απασχόλησης (21)

 • Βιωματική Μάθηση

  Βιωματική Μάθηση (64)

 • Εξοπλισμός Νηπιαγωγείου

  Εξοπλισμός Νηπιαγωγείου (29)

 • Χειροτεχνία - Χαρτικά - Γραφική ύλη

  Χειροτεχνία - Χαρτικά - Γραφική ύλη (74)

 • Εγγραφή