Φυσικών Επιστημών Προσχολικής

Πακέτο Φ.Ε. Ανθρώπινο Σώμα

Πακέτο Φ.Ε. Ανθρώπινο Σώμα Το Πακέτο Φ.Ε Ανθρώπινο Σώμα αφορά στην Προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Περιέχει απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων (πειραμάτων) μέσα από τις οποίες τα παιδιά θα γνωρίσουν το Ανθρώπινο Σώμα και θα κατανοήσουν καλύτερα τις λειτουργίες του. Το πακέτο περιλαμβάνει Οδηγό Δασκάλου & Εργαστηριακό οδηγό μαθητών. […]

Learn More

60,00 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
900701
Πακέτο Φ.Ε. Οικολογία Περιβάλλον

Πακέτο Φ.Ε. Οικολογία Περιβάλλον Το Πακέτο Φ.Ε. Οικολογία Περιβάλλον αφορά στην Προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Περιέχει απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων (πειραμάτων) μέσα από τις οποίες τα παιδιά θα γνωρίσουν το περιβάλλον και θα ευαισθητοποιηθούν σε κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα, αποκτώντας από νωρίς οικολογική συνείδηση. Το πακέτο περιλαμβάνει Οδηγό Δασκάλου […]

Learn More

50,00 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
900702

Register