Βάσεις

Already Sold: 0 Available: 1
330441
330442
Lime Water (500ml)

5,40 πλέον ΦΠΑ

330443
330446
330450
330451
Αμμωνία (1000ml 30-33%)

16,90 πλέον ΦΠΑ

330041
Αμμωνία (2,5lt 25-28%)

24,90 πλέον ΦΠΑ

330039
Αμμωνία (500ml 25-28%)

6,90 πλέον ΦΠΑ

330040
330444
Υδροξείδιο του Καλίου 0.1N 1lt , , ,

Υδροξείδιο του Καλίου 0.1N 1lt
Καυστικό Κάλιο ή Καυστική Ποτάσα
KOH
M.W. : 56.105 g/mol

Learn More
330445
Υδροξείδιο του Νατρίου 0.1N 1lt , , ,

Υδροξείδιο του Νατρίου 0.1N 1lt
Καυστικό Νάτριο ή Καυστική Σόδα
NaOH ή HNaO
M.W. : 39.997 g/mol

Learn More
330452

Register