Ηλικίες (3 ) (Εκπ.Παιχνίδι)

Ας Προγραμματίσουμε!

43,55 πλέον ΦΠΑ

Ας Προγραμματίσουμε! ,

Εισάγετε τα παιδιά στην εκπαίδευση STEM με αυτό το κιναισθητικό παιχνίδι!

Learn More
902835
11%OFF
Already Sold: 1 Available: 9
Ρομποτικό Ποντικάκι – Πακέτο Δραστηριοτήτων , ,

Το πακέτο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εμπνεύσει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στο να αλληλεπιδράσουν με το ρομποτικό ποντικάκι, μαθαίνοντας φυσική, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά και αναπτύσσοντας τον ενθουσιασμό τους για τις επιστήμες.

Learn More
942831
10%OFF
BeeBot

69,90 62,90 πλέον ΦΠΑ

444444
BlueBot

100,00 πλέον ΦΠΑ

BlueBot , , , ,

Το BlueBot σας επιτρέπει να σχεδιάσετε τον αλγόριθμό σας στην οθόνη της συσκευής σας και στείλτε το ασύρματα μέσω Bluetooth για να τον εκτελέσει άμεσα μπροστά στα μάτια σας!

Learn More
444456
ProBot

128,90 πλέον ΦΠΑ

ProBot , , , ,

Το ProBot αποτελεί την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του BeeBot, επιτρέποντας πιο σύνθετο προγραμματισμό.

Learn More
444448

Register