Τα Πακέτα Υποχρεωτικών Ασκήσεων Δευτεροβάθμιας είναι πακέτα υλικών για την εκπαίδευση στο εργαστήριο και τη τάξη. Έχουν δημιουργηθεί με βάση τους εργαστηριακούς οδηγούς και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και καλύπτουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, δίνοντάς σας τη δυνατότητα πλήρους πειραματικής κάλυψης.

Οι περισσότερες από τις πειραματικές διατάξεις μπορούν να συνδυαστούν με ηλεκτρονικούς Αισθητήρες για την λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Η απεικόνιση και επεξεργασία των μετρήσεων γίνεται από ειδικό λογισμικό που τους συνοδεύει.

Βιολογία (kit) (4)

Περιβάλλον (kit) (1)

Φυσική (kit) (24)

Χημεία (kit) (9)