Πακέτα για 4 ομάδες Φυσικών Επιστημών

Τα Πακέτα για 4 Ομάδες Φυσικών Επιστημών Ε & ΣΤ Δημοτικού είναι χωρισμένα σε θεματικές ενότητες:

  • Ενέργεια – Θερμότητα
  • Ηλεκτρισμός – Ηλεκτρομαγνητισμός
  • Φως – Ήχος
  • Μηχανική
  • Χημεία

Το καθένα καλύπτει την αντίστοιχη ενότητα του εργαστηριακού οδηγού και περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 4 ομάδες τεσσάρων παιδιών (4 x 4 = 16 μαθητές).

Προβολή 12 24 36

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πακέτο για 4 Ομάδες

119,99 με Φ.Π.Α 900604S
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πακέτο για 4 Ομάδες ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πακέτο για 4 Ομάδες αφορά την Ε’ Δημοτικού. Καλύπτει την αντίστοιχη ενότητα του εργαστηριακού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Πακέτο για 4 Ομάδες

124,00 με Φ.Π.Α 900601S
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Πακέτο για 4 Ομάδες ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Πακέτο για 4 Ομάδες αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Καλύπτει τις αντίστοιχες

ΦΩΣ ΗΧΟΣ Πακέτο για 4 Ομάδες

130,00 με Φ.Π.Α 900603S
ΦΩΣ ΗΧΟΣ Πακέτο για 4 Ομάδες ΦΩΣ ΗΧΟΣ Πακέτο για 4 Ομάδες αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Καλύπτει τις αντίστοιχες

ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο για 4 Ομάδες

130,00 με Φ.Π.Α 900605S
ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο για 4 Ομάδες ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο για 4 Ομάδες αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Καλύπτει τις ενότητες Μίγματα της