Ρομποτική Νηπιαγωγείου

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική & στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι κύριοι λόγοι που καθιστούν απαραίτητο το γεγονός ένας μαθητής να μαθαίνει από μικρή ηλικία τους τρόπους «επικοινωνίας με τις μηχανές» είναι τρεις:

  1. Γιατί είναι απαίτηση της τεχνολογικής εποχής στην οποία ζούμε
  2. Γιατί ο αλγοριθμικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων είναι ο βασικότερος τρόπος επίλυσης, ανεξάρτητα με το αν το υποκείμενο που προσπαθεί να τα επιλύσει είναι άνθρωπος ή Η/Υ άρα οι μαθητές πρέπει να εξασκηθούν στη λύση προβλημάτων με αλγοριθμικό τρόπο
  3. Γιατί η επίλυση ενός προβλήματος μέσα από μια επικοινωνία/διάλογο με τον Η/Υ είναι κάτι που έχει νόημα και αντίκτυπο στην πραγματική ζωή του μαθητή (είναι κάτι που σίγουρα θα το συναντήσει στη ζωή του)

 

BeeBot BlueBot ProBot (59)

Botley (6)

Kids First Coding (3)

Kidsbits (1)

STEAM (1)