Εκπαιδευτική Ρομποτική

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική & στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι κύριοι λόγοι που καθιστούν απαραίτητο το γεγονός ένας μαθητής να μαθαίνει από μικρή ηλικία τους τρόπους «επικοινωνίας με τις μηχανές» είναι τρεις:

  1. Γιατί είναι απαίτηση της τεχνολογικής εποχής στην οποία ζούμε
  2. Γιατί ο αλγοριθμικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων είναι ο βασικότερος τρόπος επίλυσης, ανεξάρτητα με το αν το υποκείμενο που προσπαθεί να τα επιλύσει είναι άνθρωπος ή Η/Υ άρα οι μαθητές πρέπει να εξασκηθούν στη λύση προβλημάτων με αλγοριθμικό τρόπο
  3. Γιατί η επίλυση ενός προβλήματος μέσα από μια επικοινωνία/διάλογο με τον Η/Υ είναι κάτι που έχει νόημα και αντίκτυπο στην πραγματική ζωή του μαθητή (είναι κάτι που σίγουρα θα το συναντήσει στη ζωή του)

 

Νηπιαγωγείο (77)

Α-Δ Δημοτικού (9)

Ε-ΣΤ Δημοτικού (11)